Actueel

Wij zoeken een nieuwe collega!

Ben jij (aankomend) senior adviseur bedrijfsvoering/financial controller?

lees meer

Nieuwsbrief: Infinite Update
Maandelijks brengen we alle nieuws dat relevant is voor onderwijsinstellingen, met name op het gebied van bedrijfsvoering, bij elkaar in onze digitale nieuwsbrief Infinite Update. Bekijk hier de laatste editie of meld u hier aan.

Infinite Financieel bij RTL4 - 11 december 2016
In december zond RTL4 een filmpje uit over de ondersteuning die Infinite Financieel geeft aan een groot schoolbestuur in Almere. In het filmpje komt Monica van der Hoff - Israël, directeur van Infinite Financieel, aan het woord. Op het Arte College in Almere legt zij uit hoe Infinite Financieel schoolbesturen ondersteunt in het voeren van een goede bedrijfsvoering, zodat zij zich maximaal kunnen richten op het realiseren van goed onderwijs.  
Bekijk het filmpje onderaan deze pagina

Volg ons

Vertrouwd, verbindend, verhelderend

Wij ondersteunen en adviseren toezichthouders, bestuurders, controllers, managers en beleidsmedewerkers in het onderwijs bij het op orde brengen en houden van zowel de bedrijfsvoering in het algemeen als de financiële positie in het bijzonder. Ons werkterrein is de onderwijssector.
Onze medewerkers combineren vakinhoudelijke expertise en kennis van het onderwijsveld, daarom is ons motto “Meesters in bedrijfsvoering, met verstand van onderwijs”.

Laatste nieuws

Wetsvoorstel compensatie transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ( 8 maart 2018)

Minister Koolmees van SZW heeft in een beantwoording van Kamervragen aangegeven ernaar te streven het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding per 1 januari 2020 in werking te laten Lees verder ...

Vacature

Vacature Infinite Financieel

Meerjarenbegrotings-model

Infinite Financieel heeft versie 5.1 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepresenteerd.

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting.
lees verder

Actueel

Infinite Financieel bij RTL