Actueel

Hora est
De adviseurs van Infinite Financieel schrijven regelmatig artikelen. Die zijn hier terug te lezen zijn. Ieder jaar bundelen we een selectie van onze artikelen. De artikelbundel 2016 is verschenen.Heeft u interesse, klik dan hier, dan sturen we u een exemplaar toe.

Nieuwsbrief: Infinite Update
Maandelijks brengen we alle nieuws dat relevant is voor onderwijsinstellingen, met name op het gebied van bedrijfsvoering, bij elkaar in onze digitale nieuwsbrief Infinite Update. Bekijk hier de laatste editie of meld u hier aan.

Infinite Financieel bij RTL4 - 11 december 2016
In december zond RTL4 een filmpje uit over de ondersteuning die Infinite Financieel geeft aan een groot schoolbestuur in Almere. In het filmpje komt Monica van der Hoff - Israël, directeur van Infinite Financieel, aan het woord. Op het Arte College in Almere legt zij uit hoe Infinite Financieel schoolbesturen ondersteunt in het voeren van een goede bedrijfsvoering, zodat zij zich maximaal kunnen richten op het realiseren van goed onderwijs.  
Bekijk het filmpje onderaan deze pagina

Volg ons

Vertrouwd, verbindend, verhelderend

Wij ondersteunen en adviseren toezichthouders, bestuurders, controllers, managers en beleidsmedewerkers in het onderwijs bij het op orde brengen en houden van zowel de bedrijfsvoering in het algemeen als de financiële positie in het bijzonder. Ons werkterrein is de onderwijssector.
Onze medewerkers combineren vakinhoudelijke expertise en kennis van het onderwijsveld, daarom is ons motto “Meesters in bedrijfsvoering, met verstand van onderwijs”.

Laatste nieuws

Onderwijsinspectie publiceert De Financiële Staat van het Onderwijs 2016 (13 december 2017)

De Onderwijsinspectie houdt niet alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen. Jaarlijks publiceert de inspectie in het kader Lees verder ...

Leergang Controlling

Voor controllers, managers en adviseurs bedrijfsvoering, financiën en planning & control starten in november weer leergangen in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU


Meerjarenbegrotings-model

Infinite Financieel heeft versie 5.0 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepresenteerd.

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting.
lees verder

Actueel

Infinite Financieel bij RTL