Actueel

Leergang Controlling
VU Zijlstra centre - Infinite
Samen met de VU Amsterdam (Zijlstra Center) bieden wij ook in het najaar 2016 een 5-daagse leergang controlling in het primair onderwijs aan. De leergang start 6 september 2016. In de ochtend presenteren hoogleraren de nieuwste inzichten op het gebied van de controlling. ’s Middags wordt de link naar de praktische onderwijspraktijk gelegd.  Lees verder

Hora est
De adviseurs van Infinite Financieel schrijven regelmatig artikelen. Die zijn hier terug te lezen zijn. Ieder jaar bundelen we een selectie van onze artikelen. De artikelbundel 2016 is verschenen.Heeft u interesse, klik dan hier, dan sturen we u een exemplaar toe.

Nieuwsbrief: Infinite Update
Maandelijks brengen we alle nieuws dat relevant is voor onderwijsinstellingen, met name op het gebied van bedrijfsvoering, bij elkaar in onze digitale nieuwsbrief Infinite Update. Bekijk hier de laatste editie of meld u hier aan.

Volg ons

Vertrouwd, verbindend, verhelderend

Wij ondersteunen en adviseren toezichthouders, bestuurders, controllers, managers en beleidsmedewerkers in het onderwijs bij het op orde brengen en houden van zowel de bedrijfsvoering in het algemeen als de financiële positie in het bijzonder. Ons werkterrein is de onderwijssector.
Onze medewerkers combineren vakinhoudelijke expertise en kennis van het onderwijsveld, daarom is ons motto “Meesters in bedrijfsvoering, met verstand van onderwijs”.

Laatste nieuws

Prinsjesdag en Algemene Beschouwingen 2016 (minder bezuinigen is een investering?) (23 september 2016)

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een extra investering van € 200 miljoen in het onderwijs aangekondigd, onder meer om kansenongelijkheid te bestrijden. Uit analyses van onder meer de sectorraden Lees verder ...

POincontrol.nl

POinControl.nl is een dynamische webapplicatie voor o.a. controllers in het Primair Onderwijs gericht op de organisatie van uw eigen P&C cyclus. De applicatie ondersteunt u bij de planning en totstandkoming van de P&C-documenten (meerjaren)begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag.

Ga naar www.POincontrol.nl of  lees de folder

Begroting OCW 2016

Op Prinsjesdag is de OCW begroting 2016 gepresenteerd. In deze begroting (ongeveer 35 miljard in totaal) wordt onder meer tastbaar dat in 2016 de grootste tranche uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) beschikbaar komt, € 292 miljoen. Dit wordt verdeeld over alle onderwijssectoren. 
Lees verder

Actueel