Bedrijfsvoering

De beheersing van de bedrijfsvoering is de uitdaging van iedere manager. De bedrijfsvoering is namelijk een belangrijke randvoorwaarde bij het behalen van de binnen de organisatie afgesproken beleidsvoornemens/-doelstellingen en het daadwerkelijk realiseren van de daaruit voorvloeiende activiteiten.  Binnen de bedrijfsvoering dient gestuurd te worden op de hoofdpunten financiën, personeel en organisatie. Financiële administratie, personeelsadministratie, personeelszaken, ICT, gebouwenonderhoud, ARBO, inkoop, contractenbeheer etc. zijn allemaal aspecten, die te maken hebben met het ‘secundaire’ proces: ondersteunend aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Al deze aspecten komen samen in de bedrijfsvoering: het in onderlinge samenhang van deze aspecten managen en beheersen van het secundaire proces. Vaak worden bijvoorbeeld administratie, personeelszaken en ICT los van elkaar gezien. Maar zij horen op elkaar in te spelen; zij ontmoeten elkaar immers op het snijvlak van de beleidsuitvoering en de beleidsondersteuning.

Bedrijfsvoering stoelt op een goed georganiseerde, soepel verlopende en sluitende administratieve organisatie.  Wat kan Infinite Financieel voor u betekenen op het gebied van de bedrijfsvoering? Wij adviseren u over de organisatie en de invulling van de bedrijfsvoering en over de afstemming van de diverse onderliggende processen. Daarnaast stellen wij voor u een bedrijfsplan op en zo nodig leveren wij interim-krachten voor de invulling van de functie bedrijfsvoerder.  

Een aantal diensten die wij met het oog op goede bedrijfsvoering bieden:

Business case eigen risicodrager VF
Het Vervangingsfonds (VF) biedt bepaalde schoolbesturen de mogelijkheid (gedeeltelijk) uit te treden en in belangrijke mate eigen risicodrager te worden voor vervanging in verband met ziekte. Maar is dat voor u een goede keuze?

Financiele administratie onderbezet?
De financiële administratie in eigen beheer voeren kent voor- en nadelen. Kwetsbaarheid is een nadeel. Bijvoorbeeld als de belangrijkste administrateur wegvalt. Infinite Financieel beschikt over een netwerk van senior-administrateurs, die de ins en outs van financiële administratie in het onderwijs kennen als geen ander. Hebt u gespecialiseerde menskracht nodig, bijvoorbeeld om uw financiële rapportages of begroting op tijd af te krijgen? Neem dan contact met ons op, mogelijk kunnen wij u uit de brand helpen. 

Zelf doen of uitbesteden
Uw administratie (PSA en/of FA) in huis uitvoeren of uitbesteden? Download hier de quickscan.