Controlling

De administratie goed voeren is één, maar wie beoordeelt de cijfers en stelt begrotingen en prognoses op met kennis van ontwikkelingen in en rondom de organisatie? Dat is de taak van de controller. Controlling is niet iets wat alleen maar hoort bij het bedrijfsleven. Ook onderwijsorganisaties moeten naast het goed voeren van de administratie ergens in- of extern het aspect controlling belegd hebben. In een hele kleine organisatie is dat vanzelfsprekend van een heel andere aard en omvang dan in een (middel)grote, maar nergens mag het ontbreken.

Infinite Financieel heeft de volgende (ondersteunings-) mogelijkheden:

  • diverse medewerkers die bij onderwijsorganisaties structureel (of tijdelijk bij ziekte of vacature) één of meer dagdelen per week de controllersrol vervullen,
  • helpt organisaties de controllingfunctie in te richten en begeleiden de werving en selectie van de juiste kandidaat voor de functie
  • scholing*

Wilt u meer weten?
Of bekijk onze flyer

Scholing controllers
Steeds meer schoolbesturen raken doordrongen van de noodzaak de controllersfunctie goed in te vullen. Bij hele grote schoolbesturen is dit een full-time functie. Andere organisaties werken met part-time controllers, al dan niet ingehuurd. Veel controllers die in het onderwijs aan de slag gaan, zijn afkomstig uit andere branches. Ons is de afgelopen weken enkele malen de vraag gesteld of we iets kunnen betekenen in de sector-specifieke scholing van deze mensen. Bij voldoende belangstelling zijn wij hier graag toe bereid. U kunt uw (eventuele) belangstelling kenbaar via dit formulier.

Netwerkbijeenkomsten
Infinite Financieel brengt controllers met vakgenoten in contact tijdens netwerkbijeenkomsten. 
lees meer over de netwerkbijeenkomsten voor Controllers en Financieel directeuren in het PO
lees meer over de netwerkbijeenkomsten voor Controllers en Financieel directeuren in het VO

We zijn momenteel bezig om voor de deelnemers aan onze netwerken een LinkedIn netwerk te starten. Zo kunt u ook buiten de bijeenkomsten onderling ervaringen uitwisselen. Interesse? Klik dan hier.