Infinite Financieel in de media

Wat weet de toezichthouder ervan?   Leerpunten die het VO-raad project “Verbetering bedrijfsvoering schoolbesturen VO’ oplevert voor toezichthouders. (VTOI Nieuws, maart 2015)

Interview met Infinite-adviseur Rick de Wit in nieuwsbrief Passend onderwijs(november 2012)

Financieel beleid scholen moet beter(Reformatorisch Dagblad, september 2010)

Downloads

2016

Regeling beleggen en belenen - juni 2016
Aanleveren jaarcijfers via XBRL verplicht met ingang van boekjaar 2015 - april 2016

2015

Grote exploitatierisico's-Integrale kindcentra - SchoolmanagementTotaal, september 2015
Handreiking mbt het hanteren van de WWZ  - in opdracht van de PO-Raad, maart 2015
Hinken op twee gedachten (schatkistbankieren) - SchoolmanagementTotaal juni 2015
Wat weet de toezichthouder ervan? - VTOI Nieuws, maart 2015
Schoolbestuur: bent u klaar voor de volgende fase? - Schoolfacilities, februari 2015
Onderwijs en economie een waarde(n)volle combinatie? - website artikel, januari 2015

2014

Realiseren doelstellingen organisatie - de rol en functie van de business controller (Schoolmanagement Totaal december 2014)
Wijzen naar de controller (Schoolmanagement Totaal november 2014)
Buitenonderhoud en de financiële huishouding en Aanvullend bericht bij dit artikel (Schoolmanagement Totaal september 2014) 
Samen aan de slag - Sectorplan (Schoolmanagementment Totaal juni 2014)
Meer is minder - Focus op de kern (Schoolmanagement Totaal april 2014)
Vertrouwen 2.0 (Schoolmanagement Totaal februari 2014)

2013

The Sky is the limit (SchoolmanagementTotaal, december 2013)
Scholen met moeite uit de rode cijfers (PO-Magazine, november 2013)
Passend onderwijs: Klaar voor de start (Schoolmanagement Totaal, oktober 2013)
Verhuur van leegstaande lokalen
(Schoolfacilities, oktober 2013)
Infinite Financieel
 (Corporate Brochure, maart 2013)
Kengetallen en financiële sturing (SchoolManagement totaal, maart 2013)
Presentatie 'Meerjarenplanning: hoofdzaak of hoofdpijn?' (AVS-congres 15 maart 2013 door Rick de Wit)
Presentatie 'Financiële stuurmanskunst' (congres VO-raad 14 maart 2013 door Jan Looise en Nico van Zuylen)

2012
Wegwijs in cijferland (Schoolmanagement Totaal, december 2012)
Werkt u met adviseurs en interimmers? (Pulse, november 2012)
Omgaan met onzekerheden (SchoolmanagementTotaal, oktober 2012)
Keynote Speech van Monica van der Hoff-Israel bij het congres 'finance in het onderwijs' (oktober 2012)
Slim snijden of slim investeren (Schoolfacilities, september 2012)
Gelukkig hebben we ons vermogen nog (Pulse, september 2012)
Alternatieve geldstromen (Schoolmanagement Totaal, mei 2012)
Klaar voor Passend onderwijs (presentatie Rick de Wit/HarryNijkamp tijdens congres VO-raad 15 maart 2012)
Alternatieve geldbronnen aanboren voor VO (presentatie Jan Looise tijd congres VO-raad 15 maart 2012)
Verantwoorden van Klasse(n) (Schoolmanagement Totaal, maart 2012)
Schoolleider ondernemer of ondernemend? (workshop Rick de Wit tijdens AVS-congres 16 maart 2012)
Fors verlies funderend onderwijs (Schoolmanagement Totaal, februari 2012)

2011
Samenhang in begroting en formatieplan (Schoolmanagement Totaal, december 2011)
Failliet? Dat zie je toch aankomen! (Schoolmanagement Totaal, september 2011)
Eerst kiezen, dan delen (Pulse, september 2011)
Begin op tijd met meerjarig begroten (BSM Nieuws, juni 2011)
Over geldstromen die veranderen met de invoering van Passend onderwijs (Pulse, mei 2011)
Leerlingprognoses (BSM Nieuws, april 2011)
Compensatieverlof (BSM Nieuws, maart 2011)
Normjaartaak (BSM Nieuws, maart 2011)
Financiële kwesties (Perspectief, maart 2011)
De controller in het Primair Onderwijs (Schoolmanagement Totaal, februari 2011)
De positieve kanten van bezuinigingen (Pulse, januari 2011)
Niet potverteren maar innoveren (BSM Nieuws, januari 2011)

2010
Hoe arm is mijn schoolbestuur (Pulse, december 2010)
Een jaar na Don (SchoolManagement Totaal (december 2010)
Financieel management in tijden van smalle marges (Schoolfacilities, november 2010)
Begroten is ruimte creëren (SchoolManagement Totaal, november 2010)
Vervangingsfonds laat grote scholen zelf eigen risico dragen (BSM Nieuws, oktober 2010)
De gevolgen van de invoering van de bestemmingsbox (website Infinite, september 2010)
Loonkosten begroten loont (BSM Nieuws, september 2010)
Loonkosten de baas (Schoolzakelijk juni 2010)
De controllerfunctie (Schoolzakelijk, augustus 2010)
Goed Onderwijs Goed Bestuur (Schoolfacilities maart 2010)
Nieuwe wegen voor de huisvesting (Schoolzakelijk, juni 2010)
De ene overhead is de andere niet (Schoollfacilities december 2009)

Uitgaven
Publicatie “Met open ogen” - Risicomanagement in het primair onderwijs (december 2010)
Onderwijsinstellingen en de fiscus (editie 2010)

Flyers
Controlling
Bedrijfsaudit - Uw organisatie in één oogopslag
Loon-in-zicht 
Flyer netwerkbijeenkomsten
Vermogenspositie

Samenvattingen
Samenvatting stelselwijziging Passend onderwijs (april 2011)