Digitale factuurverwerking

Uw gegevens

Met ingang van 1 juli 2014 wil Infinite Financieel de facturatie van door haar geleverde diensten digitaal vorm gaan geven. Daarom ontvangen wij graag het mailadres waarop u de digitale facturen wilt ontvangen. U kunt dat adres aan ons doorgeven middel van onderstaand formulier.

Als u van de gelegenheid gebruik wilt maken andere wijzigingen aan ons door te geven kan dat ook.