POincontrol.nl
Tool voor bestuurders, controllers en administratief medewerkers in het Primair Onderwijs, POinControl.nl is een dynamische webapplicatie gericht op de organisatie van uw eigen P&C cyclus. De applicatie ondersteunt u bij de planning en totstandkoming van de P&C-documenten (meerjaren)begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag.

www.POincontrol.nl