Nieuws

Infinite Financieel praat u bij over ontwikkelingen en actuele nieuwsfeiten op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs. Deze nieuwsberichten verschijnen maandelijks in onze nieuwsbrief Infinite Update. U kunt zich daarvoor hier aanmelden. Tussentijds verschijnen nieuwsberichten op onze website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de RSS-feed. (ga naar aanmeldpagina Infinite Update)

 • Onderwijsinspectie publiceert De Financiële Staat van het Onderwijs 2016 (13 december 2017)

  De Onderwijsinspectie houdt niet alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen. Jaarlijks publiceert de inspectie in het kader Lees verder ...

 • Monitoring en verantwoording door samenwerkingsverbanden passend onderwijs (2 november 2017)

  Een brede werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, schoolbesturen po en vo, de PO-Raad en de VO-raad, de AOb, het ministerie van OCW, DUO, de Lees verder ...

 • Nieuw kabinet (26 oktober 2017)

  In de vorige editie van Infinite Update vatten wij het Regeerakkoord Rutte III al voor u samen met betrekking tot de onderwijssector (lees hier). Inmiddels is ook de personele bezetting van het Lees verder ...

 • Tweede versie Regeling personele bekostiging po 2017-2018 verschenen (25 oktober 2017)

  De tweede versie van de Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2017 -2018 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te Lees verder ...

 • Regeerakkoord kabinet Rutte III – 10 oktober 2017 (11 oktober 2017)

  ‘Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en Lees verder ...

 • Regeling personele bekostiging PO (en SWV-en PO en VO) 2016-2017 (11 september 2017)

  De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2016 -2017 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO, omdat Lees verder ...

 • Staatssecretaris: samenwerkingsverbanden en schoolbesturen hebben voldoende geld voor extra ondersteuning van hoogbegaafden (5 september 2017)

  Op 24 juli 2017 schreef het Algemeen Dagblad over (de soms hoge) bedragen die ouders neertellen voor externe plusklassen voor hoogbegaafde kinderen. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld en Lees verder ...

 • Nieuwe vorm van Inspectietoezicht van kracht (28 augustus 2017)

  Vanaf 1 augustus 2017 hanteert de Inspectie van het onderwijs andere werkwijzen. Het toezicht begint voortaan niet bij de scholen, maar bij het schoolbestuur. De inspectie kan oordelen dat een school Lees verder ...

 • GPL bijstelling (23 augustus 2017)

  De GPL bijstelling is verschenen en bevat een verhoging van 2,63 % met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Lees verder ...

 • Leergang controllers po en nu ook vo (13 juni 2017)

  In het najaar start er een nieuwe editie van onze leergang controlling po. Bovendien is er nu een aparte leergang controlling voor het vo. Een uniek programma, ontwikkeld door Infinite Financieel in Lees verder ...

 • Fusiecompensatieregeling aangepast (2 juni 2017)

  In april 2015 werd de ‘Regeling bijzondere bekostiging van samenvoeging van scholen in het primair onderwijs’ gepubliceerd. De regeling beschrijft de compensatie die de besturen in de zes Lees verder ...

 • Algemene Rekenkamer: passend onderwijs is nog niet transparant (30 mei 2017)

  De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft een ook voor de (leden van de) samenwerkingsverbanden passend onderwijs belangwekkend rapport gepubliceerd. In het onderzoek staat de vraag centraal waaraan de bijna Lees verder ...

 • Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband passend onderwijs – 3 mei 2017 (11 mei 2017)

  Staatssecretaris Sander Dekker gaat een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In de commissie komt ook plaats voor een afvaardiging Lees verder ...

 • De Staat van het Onderwijs, minister pleit voor gericht allocatiebeleid – 12 april 2017 (13 april 2017)

  Op 12 april 2017 heeft Inspecteur-generaal van het Onderwijs Vogelzang De Staat van het Onderwijs 2015-2016 aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. In De Staat van het Onderwijs Lees verder ...

 • Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2017-2018 (12 april 2017)

  Op 17 maart is de Regeling personele bekostiging po 2017-2018 bekendgemaakt. Met deze regeling is de GPL, bepalend voor de hoogte van de lumpsum en het budget voor personeel-en arbeidsmarktbeleid, met Lees verder ...

 • Publicatie financiële arbeidsvoorwaarden per onderwijssector – 4 april 2017 (4 april 2017)

  Op de site van het ministerie van OCW zijn voorlichtende overzichten gepubliceerd van de financiële arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar Lees verder ...

 • Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie (28 maart 2017)

  Hoe ziet het toezicht er straks uit voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs? “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting Lees verder ...

 • Plan van aanpak lerarentekort (24 februari 2017)

  De bewindslieden van OCW hebben een plan van aanpak ter bestrijding van het lerarentekort gepresenteerd. Dit plan geeft oplossingsrichtingen langs vijf lijnen en stimuleert partijen om in Lees verder ...

 • Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs (13 december 2016)

  De Tweede Kamer bespreekt de Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. In de rapportage en één van de bijlagen is onder meer aandacht voor de financiële resultaten die de verbanden in Lees verder ...

 • Treasurystatuut (5 december 2016)

  Per 1 oktober 2017 zijn schoolbesturen verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D). Lees verder ...

 • Bijeenkomst over het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po (3 november 2016)

  Infinite Financieel organiseert op woensdagmorgen 23 november (10-12 uur) in Utrecht een informatiebijeenkomst over het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po. Tijdens de Lees verder ...

 • Begrotingsmodel SWV VO 4.0 (25 oktober 2016)

  Infinite Financieel heeft versie 4.0 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepresenteerd. Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid Lees verder ...

 • Prinsjesdag en Algemene Beschouwingen 2016 (minder bezuinigen is een investering?) (23 september 2016)

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag een extra investering van € 200 miljoen in het onderwijs aangekondigd, onder meer om kansenongelijkheid te bestrijden. Uit analyses van onder meer de sectorraden Lees verder ...

 • Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (30 juni 2016)

  Begin juni hebben wij op onze website een artikel geplaatst inzake de nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In deze regeling wordt het hebben van een treasurystatuut expliciet Lees verder ...