Jaarcijfers po en vo gaan vanaf nu in XBRL naar de overheid

Gepubliceerd op: 12 april 2016

Tot en met boekjaar 2014 werden de jaarcijfers aangeleverd via EFJ (Electronisch Financieel Jaarverslag). Daarnaast werden gegevens met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) en continuïteitsparagraaf aangeleverd via een E-formulier. Met ingang van boekjaar 2015 worden al deze gegevens aangeleverd via XBRL. XBRL is met ingang van het indienen van de jaarcijfers 2015 verplicht voor schoolbesturen in alle onderwijssectoren.  XBRL is een internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Het is een standaard rubricering van kostensoorten (taxonomie).

De aanlevering van gegevens via XBRL vindt plaats via een webapplicatie. Voor het gebruik van de webapplicatie heeft u een account nodig. U kunt dit account aan laten maken door een email te sturen naar xbrl@duo.nl. Indien het schoolbestuur gebruik maakt van de diensten van een onderwijsadministratiekantoor, zal dit kantoor in veel gevallen het indienen van de jaarcijfers in XBRL verzorgen. Geadviseerd wordt vroegtijdig helderheid te verschaffen over deze taakverdeling.
Infinite Financieel controller en senior adviseur Ton van Iwaarden schreef een artikel over XBRL, u kunt het hier lezen.

geen tags