Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

Gepubliceerd op: 30 juni 2016

Begin juni hebben wij op onze website een artikel geplaatst inzake de nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In deze regeling wordt het hebben van een treasurystatuut expliciet voorgeschreven. Hierbij hebben wij een deadline (overgangsrecht) voor dit treasurystatuut genoemd van 1 oktober 2017. Wij hebben geconstateerd dat er in de regeling met de toelichtingen daarop inconsistenties bestaan over de datum waarop een treasurystatuut moet zijn opgesteld. Er wordt zowel 1 oktober 2016 als 1 oktober 2017 genoemd. Wij hebben deze inconsistentie voorgelegd aan DUO. Zodra wij hierop een reactie van DUO hebben ontvangen zullen wij u informeren over de juiste datum.

lees het artikel

beleggen, belenen, derivaten