Prinsjesdag en Algemene Beschouwingen 2016 (minder bezuinigen is een investering?)

Gepubliceerd op: 23 september 2016

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een extra investering van € 200 miljoen in het onderwijs aangekondigd, onder meer om kansenongelijkheid te bestrijden. Uit analyses van onder meer de sectorraden VO-raad en PO-Raad blijkt dat de extra investering gepaard gaat met bezuinigingen elders op de begroting. Uit de Onderwijsbegroting 2017 blijkt dat OCW € 255 miljoen moet bijdragen aan de algehele begrotingsproblematiek en dat bovendien wordt geanticipeerd op een negatieve ramingsbijstelling van € 150 miljoen euro voor het gehele departement. Wat dit precies betekent voor de begrotingen van de schoolbesturen in de verschillende onderwijssectoren is nog onduidelijk. De investeringen (€ 200 miljoen) die het kabinet wil doen in het kader van politieke prioriteiten zoals kansenongelijkheid worden gefinancierd met deze bezuinigingen. 
Tijdens de Algemene Beschouwingen is een motie aangenomen die de regering verzoekt om de bijstellingen in de lumpsum en in de subsidies en de ramingsbijstelling niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.
Lees de berichten van de VO-raad

Lees de berichten van de PO-Raad 

prinsjesdag, bezuinigingen, onderwijsbegroting