Treasurystatuut

Gepubliceerd op: 5 december 2016

Per 1 oktober 2017 zijn schoolbesturen verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D).

De PO-Raad heeft een handreiking uitgebracht over het opstellen van een treasurystatuut. (lees meer)

treasurystatuur, jaarverslag, bestuursverslag