Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Gepubliceerd op: 13 december 2016

De Tweede Kamer bespreekt de Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. In de rapportage en één van de bijlagen is onder meer aandacht voor de financiële resultaten die de verbanden in 2014 en 2015 geboekt hebben. Het gemiddelde beeld is dat de samenwerkingsverbanden nog (te) hoge reserves aanhouden. Dit wordt onder meer verklaard vanuit de onbekendheid met het nieuwe stelsel en de beperkte kwaliteit van het risicomanagement, waardoor onnodige reserves worden aangehouden.
Over risicomanagement voor samenwerkingsverbanden, in relatie tot de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen, is begin 2016 een notitie verschenen van de hand van B. Keizer en Infinite Financieel senior adviseur Rick de Wit.
Lees de tiende voortgangsrapportage en alle bijlagen

Lees de Notitie Risicomanagement voor samenwerkingsverbanden PO en VO

geen tags