Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2017-2018

Gepubliceerd op: 12 april 2017

Op 17 maart is de Regeling personele bekostiging po 2017-2018 bekendgemaakt. Met deze regeling is de GPL, bepalend voor de hoogte van de lumpsum en het budget voor personeel-en arbeidsmarktbeleid, met 2,506% verhoogd ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Deze verhoging houdt verband met de kabinetsbijdrage 2017, waarin onder andere de compensatie voor de gestegen pensioenpremies per 1 januari 2017 is verwerkt. Ook is de bijdrage voor de prestatiebox toegenomen. De aanpassingen van de GPL voor 2016-2017 worden in het najaar naar verwachting bekend gemaakt. Meer informatie over de aanpassing van de bekostigingsbedragen vind u hier.

geen tags