De Staat van het Onderwijs, minister pleit voor gericht allocatiebeleid – 12 april 2017

Gepubliceerd op: 13 april 2017

Op 12 april 2017 heeft Inspecteur-generaal van het Onderwijs Vogelzang De Staat van het Onderwijs 2015-2016 aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. In De Staat van het Onderwijs rapporteert de inspectie over het Nederlandse onderwijs.
In een reactie pleit minister Bussemaker onder meer voor het gericht verdelen van middelen door schoolbesturen en scholen, beleidsrijk allocatiebeleid. Ze pleit voor scherpe keuzes in plaats van het ‘bijna mechanisch verdelen’ van middelen. Lumpsum geeft vrijheid bij de verdeling van de middelen, maar het betekent ook meer verantwoordelijkheid, stelt de minister.

Uit De Staat van het Onderwijs 2015-2016 blijkt op het terrein van de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties onder meer:

Voortgezet onderwijs

 • Er zijn grote verschillen in de financiële reserves bij verschillende soorten besturen. Kleine besturen houden veel ruimere marges aan dan grote besturen.
 • Het aantal fte’s stijgt, maar ligt nog onder het niveau van 2011.
 • Liquiditeit en solvabiliteit stijgen.
 • Minder besturen staan onder aangepast financieel toezicht (11 op 1 augustus 2016).
 • Besturen houden voor de komende jaren rekening met licht positieve resultaten.

Primair onderwijs

 • De solvabiliteit is stabiel, de liquiditeit is gestegen.
 • Er zijn meer flexibele contracten. Het aantal fte’s niet in loondienst is gestegen van 2.400 in 2011 naar 4.400 in 2015.
 • Minder besturen staan onder aangepast financieel toezicht (22 op 1 augustus 2016).
 • Informatie over de ouderbijdrage is soms onduidelijk.

Speciaal onderwijs

 • De financiële kengetallen van de meeste besturen zijn goed.
 • Op 1 augustus 2015 hadden vijf besturen financiële problemen en op 1 augustus 2016 stonden twee besturen onder aangepast financieel toezicht.
 • Sommige besturen kampen met problemen als gevolg van de invoering van passend onderwijs (minder leerlingen, lagere TLV categorie en afname dienstverlening ambulant begeleiders)  


Lees De Staat van het Onderwijs 2015-2016:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs
Bekijk de sfeerimpressie van de conferentie rondom de presentatie van De Staat van het Onderwijs:
https://staatvanhetonderwijs.ccreader.nl/artikel/een-blik-de-spiegel

 

geen tags