Publicatie financiële arbeidsvoorwaarden per onderwijssector – 4 april 2017

Gepubliceerd op: 4 april 2017

Op de site van het ministerie van OCW zijn voorlichtende overzichten gepubliceerd van de financiële arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

geen tags