GPL bijstelling

Gepubliceerd op: 23 augustus 2017

De GPL bijstelling is verschenen en bevat een verhoging van 2,63 % met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Het is een structurele verhoging want dezelfde bedragen gelden ook vanaf 1-1-2018 . OCW/DUO kondigt ook nog een kleine plus aan vanwege de functiemix.

GPL VO 2017 bijstelling

GPL