Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie

Gepubliceerd op: 28 maart 2017

Hoe ziet het toezicht er straks uit voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs? “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs gaat houden.
Dit is kern van het vernieuwde toezicht:

 1. Waarborg: basiskwaliteit
  Onveranderd is dat de inspectie de basiskwaliteit van onderwijs in Nederland blijft waarborgen.
 2. Stimuleren tot beter
  We willen actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen.
 3. Eenduidig toezicht en op maat
  In het toezicht sluiten we zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van bestuur en school. Het schoolplan vervult daarin een spilfunctie.
 4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur
  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Daarom komen bestuur en scholen in het vernieuwde toezicht samen in beeld.
 5. Het vierjaarlijks onderzoek doet de inspectie straks op twee niveaus:
  a. op het niveau van de scholen: verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen, en op verzoek van het bestuur of school een onderzoek naar goede scholen.
  b. op het niveau van het bestuur: de kwaliteitszorg en het financieel beheer: is het deugdelijk?

Na het onderzoek bepaalt de inspectie hoe zij het vervolgtoezicht bij het bestuur zullen inrichten. Als het financieel beheer niet op orde is, is een combinatie van herstelmaatregelen mogelijk.
lees meer

geen tags