Staatssecretaris: samenwerkingsverbanden en schoolbesturen hebben voldoende geld voor extra ondersteuning van hoogbegaafden

Gepubliceerd op: 5 september 2017

Op 24 juli 2017 schreef het Algemeen Dagblad over (de soms hoge) bedragen die ouders neertellen voor externe plusklassen voor hoogbegaafde kinderen. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld en inmiddels beantwoord. In het antwoord van staatsecretaris Dekker komt onder meer het volgende naar voren.

De school of het samenwerkingsverband moeten voorzien in alle vormen van extra ondersteuning, ook die voor hoogbegaafde leerlingen. Zij mogen hiervoor geen geldelijke bijdrage vragen van ouders.
Ouders met vragen of klachten kunnen terecht bij de directeur van de school of de directeur van het samenwerkingsverband. Eventueel kunnen ook de Onderwijsconsulenten worden ingeschakeld, of de Onderwijsinspectie.
Lees het bericht in het Algemeen Dagblad
Lees de Kamervragen en de reactie van de bewindslieden


 

geen tags