Regeling personele bekostiging PO (en SWV-en PO en VO) 2016-2017

Gepubliceerd op: 11 september 2017

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2016 -2017 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat onder het primair onderwijs valt.

De Regeling personele bekostiging PO heeft altijd betrekking op een schooljaar en de betreffende regeling verschijnt altijd driemaal: vóór aanvang, kort na aanvang en na afloop van het betreffende schooljaar. Hieruit volgt dat de verschillende jaargangen van deze regeling zich gedeeltelijk parallel aan elkaar ontwikkelen (in het najaar van 2017 verschijnt de derde en laatste versie van de regeling 2016-2017 en de tweede versie van de regeling 2017-2018). In de verschillende versies van de regeling worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.
Op 17 maart 2017 is de eerste versie van de regeling 2017-2018 gepubliceerd. Binnenkort wordt de tweede versie verwacht. Beschikkingen die de besturen ontvingen voor 2017-2018 zijn gebaseerd op de eerste versie van de regeling 2017-2018.
Op 25 augustus 2017 is de derde en laatste versie van de regeling 2016-2017 verschenen, versie één en twee verschenen op respectievelijk 17 maart 2016 en 14 oktober 2016. De derde en laatste versie van de regeling 2016-2017 leidt weer tot herziening van eerder afgegeven beschikkingen over het schooljaar 2016-2017.

Deze tweede versie van de regeling 2016-2017 meldde toen een aanpassing van de bekostigingsbedragen per 1 augustus 2016 voor de personeelslasten van leraren met 0,452% en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding met 0,213% en de aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,452%, dit alles ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015-2016. In de nu verschenen derde versie van de Regeling 2016-2017 luiden deze percentages als volgt: leraren 2,72%, oop en schoolleiding 2,48% en personeels- en arbeidsmarktbeleid 2,72%. Deze ophoging is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

  • Verwerking resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016.
  • Het resterende functiemixbudget voor de laatste 5 maanden van 2016.
  • Het functiemixbudget voor de eerste 7 maanden van 2017.
  • De éénmalige bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december 2016 voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december).
  • Toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de eerste 7 maanden van 2017.
  • Verhoging als gevolg van nog niet eerder opgenomen doorwerkingen van eerdere salaris- en loonkostenmaatregelen (waaronder de kabinetsbijdrage voor de gestegen pensioenpremies per 1 januari 2017).

Ten opzichte van de tweede versie van de regeling 2016-2017 kunnen besturen dus nog een nabetaling van 2,268% verwachten.

bekijk de regeling

bekostiging