Wetsvoorstel compensatie transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op: 8 maart 2018

Minister Koolmees van SZW heeft in een beantwoording van Kamervragen aangegeven ernaar te streven het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Een eerdere ingangsdatum is niet mogelijk, aangezien de voorbereidingen op de compensatieregeling te lang hebben stil gelegen; de regeling was in 2017 namelijk controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe Kabinet zijn de voorbereidingen weer gestart.

Vanaf de inwerkingtreding kunnen werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd worden voor de uitbetaalde transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte. Het gaat om transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn uitbetaald wegens ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid.

Of de datum van 1 januari 2020 ook haalbaar is, wordt in maart duidelijk, wanneer het UWV de uitvoeringstoets  op de Ministeriële regeling met nadere voorschriften voor aanvraag en verstrekking van de compensatie heeft uitgevoerd. En uiteraard moet het wetsvoorstel vervolgens nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Voor werkgevers is het van belang de administratie terzake goed te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer en de beschikking van UWV (of de kantonrechter) over de toestemming voor ontslag. Is de werknemer met wederzijds goedvinden ontslagen, dan heeft de werkgever de beëindigingsovereenkomst nodig. Ook zijn bewijzen van de duur van de ziekteperiode en de loondoorbetaling belangrijk.

lees meer

geen tags