Partners

Eduquality is een gerenommeerde dienstverlener op het gebied van onderwijs, de gemeentelijke overheid en de culturele sector. Het dienstenpakket is breed en varieert van interim- en projectmanagement en interne begeleiding tot onderzoek, advisering, coaching, opleiding en assessments. Infinite beveelt haar opdrachtgevers Eduquality van harte aan.

Van Druenen Aanbestedingsadvies (DP Advies) is gespecialiseerd in Europees aanbesteden, met name in de juridisch-technische en formeel-administratieve aspecten. DP Advies is de betrouwbare partner van Infinite Financieel in aanbestedingstrajecten die wij begeleiden die te maken hebben met de keus voor onderwijs-administratiekantoor of de aanschaf van software voor het in eigen beheer gaan voeren van de personeels-/salarisadministratie of de financiële administratie.

De organisatie

Infinite Financieel helpt u grip te krijgen op uw interne organisatie, op uw administratieve processen, op uw (financiële) sturing en op uw bedrijfsvoering. De werkterreinen van Infinite Financieel beslaan controlling, interne organisatie, financiële sturing, bedrijfsvoering en administratieve processen.

Infinite Financieel is opgericht door Monica van der Hoff-Israël en werkt met gespecialiseerde medewerkers, die praktijkgericht zijn en een brede ervaring hebben.

Zij richten zich op:

  • het doorlichten van uw interne organisatie en adviseren daarover
  • (het inrichten van) de functie controlling en de functie bedrijfsvoering
  • het adviseren over de samenstelling en omvang van uw staf(bureau) en de
    ondersteuning van de invulling daarvan
  • het adviseren over de in- dan wel outsourcing van uw administratie (of delen
    daarvan) en het verlenen van ondersteuning daarbij
  • de ontwikkeling van een (meerjaren) begroting bij uw beleid

In onze werkzaamheden staan de sleutelwoorden deskundigheid, praktische werkbaarheid en effectiviteit centraal.

Voor een aantal onderwerpen die buiten ons specialisme liggen bevelen wij hiernaast genoemde partners van harte aan.