Bedrijfsvoering

Infinite Financieel is gespecialiseerd in het blootleggen en benoemen van feiten en verbanden die u over het hoofd ziet.

Rapporten

Richtlijnen Kengetallen
Infinite Financieel heeft in opdracht van het ECPO een onderzoek gedaan naar richtlijnen voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens (lees het rapport).

Eindrapport invoering Lumpsum
Het eindrapport invoering Lumpsum is aangeboden aan de Tweede Kamer (lees verder)

Lees het rapport

Zicht op zorggelden
Door Infinite Financieel is in opdracht van het Ministerie van OCW voor het eerst een breed onderzoek naar de ruim 2 miljard euro zorggelden in het primair en voortgezet onderwijs gedaan: samenwerkingsverbanden WSNS, samenwerkingsverbanden VO/SVO, REC's, regulier basis- en voortgezet onderwijs en WEC-scholen.

Op 5 juni 2009 heeft Staatssecretaris Dijksma mede namens Staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het passend onderwijs.

Bij deze brief is onder meer het rapport 'Zicht op Zorggelden' gevoegd van Infinite Financieel over het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd naar de besteding en de verantwoording van de ruim 2 miljard euro zorggelden in het primair en voortgezet onderwijs.

In vervolg op het rapport Zicht op Zorggelden heeft Infinite Financieel het rapport 'Zorggelden nader beschouwd'geschreven met bijbehorende bijlagen (casestudies, rapport Ernst & Young en rapport Cor Hoffmans)