Aantallen leerlingen en deelnamepercentages 1 oktober 2019 zijn bekend

2020-01-14

In een bijlage bij een Kamerbrief is informatie gepubliceerd over de teldatum 1 oktober 2019. Het overzicht bevat informatie over nominale aantallen leerlingen in regulier en speciaal onderwijs po en vo, alsmede deelnamepercentages sbao, so, lwoo, pro en vso. Trends vanaf 2011 worden ook getoond.

Misschien wel het meest opvallende is dat sinds 2011 het aantal leerlingen in gesloten instellingen voor speciaal onderwijs (GJI/JJI) met ruim dertig procent is gedaald naar ruim 1.000. Andere trends zijn:

  • het totaal aantal leerlingen in het po is in 2019 127.000 minder dan in 2011,
  • het totaal aantal leerlingen in het vo is in 2019 2.000 meer dan in 2011,
  • het aantal leerlingen in (v)so cluster 1 (blinden- en slechtziendenonderwijs) is bijna 600, in 2011 was dit aantal ongeveer 750,
  • de deelnamepercentages sbao, so, pro en vso stijgen in 2019 allemaal licht ten opzichte van 2018. In de meeste gevallen gaat het om honderdsten procentpunten. Het vso cluster 3/4 groeit met 0,11 procentpunt,
  • het aantal (v)so leerlingen in de (tlv-)categorie 3 daalde aanzienlijk sinds 2011, (tlv-)categorie 2 groeide fors sindsdien,
  • het percentage leerlingen in het sbao is lager dan in 2011, het percentage leerlingen in het (v)so 3/4 en pro is hoger dan in 2011.