Agenda

Netwerk Controllers VO

  • 20-09-2018: Netwerk Controllers VO

meer informatie en aanmelden

Netwerk Controllers PO

  • 31-05-2018: Netwerk Controllers PO

  • 27-09-2018: Netwerk Controllers PO

  • 15-11-2018: Netwerk Controllers PO

meer informatie en aanmelden

Overige bijeenkomsten

  • Vrijdag 8 juni 2018: Kleurrijk in Onderwijs, Congres van de PO-Raad (lees meer)

  • Dinsdag 19 juni 2018: Landelijke bijeenkomst invlechting (voortgezet) speciaal onderwijs (lees meer)

  • Maandag 25 juni 2018: Steunpunt Passend Onderwijs: verdiepingssessie verevening (lees meer)