Deze week verscheen de lang verwachte brief van de ministers Slob en Van Engelshoven over de financiële reserves van onderwijsbesturen. Wij vatten hem voor u samen.  Daarnaast presenteren wij u diverse andere berichten over de bedrijfsvoering in het funderend onderwijs en de kinderopvang.

Klik hier.