De Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De regeling meldt een indexatie van 1,20%.

De leden van de Tweede Kamer kunnen, via een zogeheten voorhangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen met de minister over de voorgestelde inhoud van de regeling. Als dit overleg ook daadwerkelijk resulteert in een wijziging van de regeling, wordt voor 1 januari 2021 de inhoud van de regeling gewijzigd en wordt de regeling opnieuw gepubliceerd.