Op 1 september 2020 treedt Mark Ruitenbeek (34 jaar) in dienst bij Infinite Financieel, als adviseur en controller. Mark studeerde in Utrecht en Tilburg (bedrijfseconomie) en was onder meer werkzaam als beleidsadviseur en controller in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij ruim vijf jaar bij de VO-raad en PO-Raad gewerkt als beleidsadviseur en projectleider, op onder…

Lees meer

De zomervakantie 2020 is voorbij. De scholen zijn weer open en ook de bestuurders en stafmedewerkers zijn weer aan de slag. Met deze Infinite Update praten wij u bij over al het bedrijfsvoeringsnieuws dat deze zomer passeerde. We doen dit in de rubrieken algemeen,  voortgezet onderwijs, primair onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvang.Daarnaast informeren wij…

Lees meer

De opheffing van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds zijn weer een stap dichterbij gekomen. Dit blijkt uit een verslag van een schriftelijk gesprek tussen de minister en de Tweede Kamer. In het verslag staat onder meer te lezen: de internconsultatie over beide voorstellen is positief verlopen, 65% van de onderwijsbesturen koos inmiddels…

Lees meer

Traditiegetrouw brengt een nieuw schooljaar veranderingen met zich mee. Diverse organisaties zetten nieuwe regels en maatregelen op een rij. De PO-Raad wijst onder meer op: de actualisatie van de functiewaardering  van alle OOP en directiefuncties, de nieuwe regeling aanvullend geboorteverlof, de verplichting dat schoolpleinen rookvrij moeten zijn en diverse subsidieregelingen. De VO-raad wijst, naast enkele…

Lees meer

De minister van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. De leden van het…

Lees meer

Kinderopvangorganisaties ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat zij per 1 september iedere maand gegevens aan moeten leveren over de door ouders afgenomen opvanguren. BOinK (de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek) heeft ernstige bezwaren. De actie van de Belastingdienst hangt samen met het grote aantal…

Lees meer

Tussen 18 augustus en 18 september kunnen scholen voor primair onderwijs subsidie aanvragen voor extra ondersteuning van leerlingen vanwege opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de subsidie, in juni ontvingen al ruim 1.100 scholen in het primair onderwijs bijna 26 miljoen euro. Scholen bepalen zelf hoe de extra…

Lees meer

De cao Kinderopvang 2020-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Wouter Koolmees. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant. De cao-afspraken zijn nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers in kinderopvang, voor de resterende looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Hoewel een groot deel…

Lees meer

Per 1 augustus 2020 verlaat Ton van Iwaarden Infinite Financieel. Ruim 5,5 jaar lang heeft Ton vanuit Infinite Financieel als (interim)-controller en consultant bij veel schoolbesturen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ‘in control’ zijn en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ook door zijn collega’s werd Ton gewaardeerd om zijn kennis van onder meer jaarverslaggeving…

Lees meer

Het huidige model voor bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo (swv) voor het financieren van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is gebaseerd op het aandeel pro- en lwoo leerlingen in het betreffende swv op 1 oktober 2012. Deze verdeelsystematiek ziet het ministerie van OCW niet als toekomstbestending. Het budget zal dus volgens een…

Lees meer