Verderop, in de rubriek samenwerkingsverbanden, leest u een bericht over een bundel met praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken in het kader van passend onderwijs.

Lees meer

Op 15 april 2021 start de nieuwe leergang controlling in de kinderopvang. Infinite Financieel organiseert deze vijfdaagse leergang in samenwerking met Ayit Consultancy en Avans+. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt onder begeleiding gewerkt aan praktijkgerichte…

Lees meer

In verband met de groei van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Kent of bent u haar of hem, neem dan contact op.

Lees meer

In de zes bekende rubrieken (algemeen, bijeenkomsten, voortgezet onderwijs, primair onderwijs, kinderopvang en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) bieden wij u in deze nieuwe editie van Infinite Update weer informatie over de bedrijfsvoering en het financieel management van deze maatschappelijke organisaties. U leest over brieven van ministers, onderzoeken en praktische informatie. En over scholingsbijeenkomsten die wij organiseren.…

Lees meer

Minister Slob vroeg de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een gezamenlijk plan voor een versnelde en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves. Dit plan moest uiterlijk 1 februari ingediend zijn. Zonder goed plan zou er mogelijk generiek gekort worden op de bekostiging 2021-2022. Het Netwerk LPO, de PO-Raad, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en de VO-raad hebben gezamenlijk…

Lees meer

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs is een nieuw katern verschenen in de reeks Verrassend Passend. De nieuwste uitgave laat zien dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk is om kinderen een stevige basis mee te geven. De bundel bevat inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière…

Lees meer

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is 28 januari 2021 gelanceerd. De VNK is een vereniging van bestuurders van kindcentra die opvang en onderwijs volledig hebben geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vooral vanuit één bestuurlijke organisatie. Het doel van de nieuwe netwerkorganisatie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kindcentra vanuit de gedachte…

Lees meer

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs is een nieuw katern verschenen in de reeks Verrassend Passend. De nieuwste uitgave laat zien dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk is om kinderen een stevige basis mee te geven. De bundel bevat inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière…

Lees meer

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Ook zijn twee moties met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel regelt vooral dat de bekostiging wordt opgebouwd op basis van veel minder parameters. Daarnaast verschuift de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De teldatum van de…

Lees meer

Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan het ‘experiment teambevoegdheid 10-14’. Dit experiment is mogelijk op basis van wettelijke uitzonderingsgronden voor experimenten, en wordt gemonitord. Een tiental scholen werkt al met deze teambevoegdheid. Deze scholen worden ook gevolgd middels onderzoek, zodat OCW en anderen ook kunnen leren van…

Lees meer