In verband met de groei van onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Kent of bent u haar of hem, neem dan contact op.

Lees meer

In de zes bekende rubrieken (algemeen, bijeenkomsten, voortgezet onderwijs, primair onderwijs, kinderopvang en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) bieden wij u in deze nieuwe editie van Infinite Update weer informatie over de bedrijfsvoering en het financieel management van deze maatschappelijke organisaties. U leest over brieven van ministers, onderzoeken en praktische informatie. En over scholingsbijeenkomsten die wij organiseren.…

Lees meer

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is 28 januari 2021 gelanceerd. De VNK is een vereniging van bestuurders van kindcentra die opvang en onderwijs volledig hebben geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vooral vanuit één bestuurlijke organisatie. Het doel van de nieuwe netwerkorganisatie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kindcentra vanuit de gedachte…

Lees meer

De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het pensioenakkoord. Samengevat draait het om vier voorstellen. Versoepeling Regeling vervroegde uittreding Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken,…

Lees meer

In 2020 is het onderzoeksrapport Verslaglegging groot onderhoud schoolgebouwen uitgebracht. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountancy (NBA) dat een aanzienlijk aantal schoolbesturen een methode gebruikt die afweek van de regels van de RJ. Dit zou er toe kunnen leiden dat hun…

Lees meer

Het sponsorconvenant po en vo is uitgebreid met een passage over onwenselijke geldschieters. Het is in het kader van verantwoord gebruik van sponsoring belangrijk ‘dat scholen beoordelen of de bron van sponsoring een wenselijke is’. Als voorbeeld worden ‘buitenlandse entiteiten’ genoemd uit ‘onvrije’ landen. Die kunnen volgens de opstellers van het convenant, waaronder het ministerie…

Lees meer

Een werkgever hoeft nog steeds geen gevolgen te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Hij mag in ieder geval tot 1 april 2021 blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Dit blijkt uit het nieuwe steun- en herstelpakket dat op 21…

Lees meer

Hevo, experts in duurzame huisvesting en vastgoed, publiceert jaarlijks de kostenconfiguratoren onderwijshuisvesting. De editie 2021 is verschenen. De configuratoren geven inzicht in de kosten van nieuwbouw, renovatie of upgrading van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. Een speciale configurator is er voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer

Traditiegetrouw heeft de Inspectie van het Onderwijs de Financiële Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Deze editie gaat over de jaarverslagen 2019 van de onderwijsbesturen. In het rapport staat onder meer het volgende te lezen. De inspectie beoordeelt de continuïteitsparagrafen steeds inhoudelijker (meer dan afvinken of een bepaald onderdeel aanwezig is). De voornaamste verbeterpunten zijn: Toelichting…

Lees meer

Als een kabinet valt, neemt het vanaf dat moment geen politiek gevoelige besluiten meer. Nu het derde kabinet-Rutte demissionair is, is per ministerie bepaald welke dossiers controversieel zijn en welke niet. Onderstaande lijst bevat de beoordeling van lopende dossiers die betrekking hebben op het primair en/of het voortgezet onderwijs: Wel controversieel: Dossier Thuisonderwijs Dossier Leven…

Lees meer