De Tweede Kamer evalueerde passend onderwijs. Veel gaat goed, veel moet beter, zo luidt de conclusie. De minister presenteerde een 25 punten verbeterplan voor de volgende fase van passend onderwijs. In het bijzonder is er aandacht voor de reservepositie van de samenwerkingsverbanden. Het is de minister menens: binnen enkele weken moeten er bestedingsplannen op tafel…

Lees meer

Op 19 november was er weer een webinar van de afdeling Jaarverslaggeving van het ministerie van OCW te volgen, dit keer over reserves en financiële posities. De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen stond centraal. Tijdens het webinar werden twee onderwerpen besproken. Eerst werd de zienswijze van het ministerie over dit onderwerp uiteengezet. Daarna…

Lees meer

Staatssecretaris Vijlbrief heeft een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.  In verband met de coronacrisis mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen gedurende heel 2020 door laten lopen. Per 2021 moeten werkgevers het reispatroon van de werknemer echter opnieuw in kaart brengen. Thuiswerkdagen mogen vanaf dan niet langer als reisdagen worden aangemerkt. Voor reiskosten met een vast en…

Lees meer

De financiële positie van ABP is iets verslechterd in oktober. De dekkingsgraad zakte van 88,2% naar 87,0%. Dat werd vooral veroorzaakt door een daling van de rente. Als dit de stand per 31 december 2020 zou zijn, dan moet ABP de pensioenen in 2021 verlagen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is pas begin 2021 duidelijk.…

Lees meer

Opnieuw maakt het kabinet middelen vrij om scholen en instellingen in het po, vo en mbo te helpen de corona-crisis zo goed mogelijk door te komen. De nieuwe extra middelen, die vanaf januari 2021 beschikbaar zullen zijn, richten zich op de personele inzet en komen niet op school- of bestuursniveau beschikbaar, maar in regionaal verband.…

Lees meer

Het kabinet trekt nog eens € 3 miljoen uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Dat helpt om onderwijsachterstanden verder tegen te gaan. Nu de coronacrisis voortduurt en steeds meer scholen fysiek en digitaal onderwijs combineren, hebben leerlingen…

Lees meer

Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs, die een idee heeft over de manier waarop het onderwijs op haar of zijn school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, namens de school een plan indienen via de website van…

Lees meer

Op diverse belangrijke dossiers is in de afgelopen weken voortgang geboekt: er is duidelijkheid over de middelen Prestatiebox in 2021 en 2022, het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po is ingediend en er is een onderhandelaarsakkoord verlenging cao po. Over deze onderwerpen en meer leest u in deze editie van Infinite Update. Lees hier.

Lees meer

Veel (onderwijs)organisaties werken met software voor factuurverwerking. Firma Pro Active bood de software voor factuurverwerking tot dusver aan onder haar bedrijfsnaam. Begin deze maand is dit veranderd. De software voor factuurverwerking, contractmanagement, kas & pas heet tegenwoordig Spend Cloud.

Lees meer