2 vacatures bij Infinite Financieel – bent of kent u onze nieuwe collega’s?

Infinite Financieel is in verband met groei van de organisatie op zoek naar een office-manager voor het kantoor in Utrecht en een financieel adviseur/extern controller samenwerkingsverbanden passend onderwijs die landelijk werkt. De office-manager is een veelzijdige functionaris die belast is met het volledige interne reilen en zeilen van ons bedrijf. De officemanager van Infinite Financieel…

Lees meer

Vanaf nu scholen vergelijken op Scholen op de kaart

Bezoekers van de website Scholen op de kaart kunnen nu scholen met elkaar vergelijken op verschillende indicatoren. Op verschillende plaatsen op de website Scholen op de kaart is een ‘vergelijk-knop’ toegevoegd. De website, een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad met medewerking van Kennisnet, faciliteert ouders hiermee verder in hun zoektocht naar en keuze…

Lees meer

Ministers informeren de Kamer over de financiële posities van onderwijsorganisaties

De onderwijssector staat er financieel goed voor. De reserves zijn in 2020 enigszins afgenomen, maar zijn bij veel onderwijsbesturen nog te hoog. Dit schrijven beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer aan de vooravond van de behandeling van OCW begroting. De brief bevat een eerste analyse van de cijfers uit de jaarrekeningen 2020 van onderwijsorganisaties. Een…

Lees meer

56 aanvragen voor nieuwe scholen via Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Dit is het eerste jaar dat de aanvragen van bekostiging voor nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen verlopen. De minister heeft de Kamer geïnformeerd over het verloop van de procedure. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. Eerder…

Lees meer

Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Er is een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs verschenen. De nieuwsbrief informeert over drie onderwerpen: de verwerking van aanvullende Rijksbijdragen (bijvoorbeeld NPO gelden) in de jaarrekening; de verwerking van een subsidie waarvoor een onderwijsinstelling als penvoerder optreedt; vijf bijeenkomsten die dit najaar over verslagleggingsthema’s  worden georganiseerd door de afdeling jaarverslaggeving van het ministerie.

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord cao vo 2021

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5%. Tevens wordt de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0% naar 8,33%, waarmee…

Lees meer

Een frisse blik op een vraagstuk bij uw bestuur of school? Schakel onze talentvolle trainees in!

Vier onderwijsadviesbureaus, met expertise op uiteenlopende terreinen, organiseren sinds 2016 jaarlijks een traineeprogramma. Zo brengen B&T, Fenom, Infinite Financieel en PentaRho jonge academici in contact met het mooie vak van consultant in de onderwijssector. De trainees van 2021-2022 zijn Annet, Merel, Lotte, Zaza, Asri en Remco gestart met het traineeship. Onderdeel van het traineeship is…

Lees meer

Bent of kent u onze nieuwe collega?

Vacature extern controller – financieel adviseur samenwerkingsverbanden passend onderwijs In verband met de uitbreiding van onze werkzaamheden voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben wij een vacature voor extern controller – financieel adviseur. In deze functie denk je op strategisch en tactisch niveau mee met het bestuur en de directie van het samenwerkingsverband. Je begeleidt de planning-…

Lees meer

Ministers informeren Kamer over stand van zaken lerarentekort

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers Slob en Van Engelshoven informatie gegeven over de stand van zaken ten aanzien van het lerarentekort. Tevens komen enkele onderwerpen ter sprake die hiermee verband houden. In de brief is onder meer te lezen: In het po is de werkdruk waarneembaar gedaald en is het…

Lees meer

Praktische informatie over de verantwoording van de NPO gelden

Een aparte pagina op de website www.npo.onderwijs.nl geeft informatie over de verantwoording van de gelden. Er wordt onder meer ingegaan op de informatie die via het jaarverslag moet worden gedeeld en de informatie die via XBRL moet worden gedeeld. De PO-Raad heeft naar aanleiding van deze informatie ook een eigen handreiking over de verantwoording gemaakt

Lees meer