Cijfers eerste kwartaal 2021: minder kinderen naar de opvang, hogere tarieven

In het eerste kwartaal van 2021 maakten 827.000 kinderen met kinderopvangtoeslag formeel gebruik van opvang, hoewel dit vanwege de lockdown in de praktijk lang niet altijd mogelijk was. Dit is een daling van 19.000 kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het ging in het eerste kwartaal om 350.000 kinderen in de…

Lees meer

Personeelstekort in de kinderopvang neemt verder toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan personeel. Dit is een toename van ongeveer 50 procent sinds februari 2021. De werkgevers verwachten niet dat hier op korte termijn verbetering in komt. Dit blijkt uit eenkwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! De toenemende tekorten treffen zowel de dagopvang, bso als peuteropvang. In de dagopvang…

Lees meer

Analyse in SER rapport ‘Kansrijke start’ wordt onderschreven, aanpak niet

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 10 juni 2021 het rapport “Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar” gepresenteerd. Het rapport schetst een toekomst met integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kinderopvang als inclusieve voorziening voor alle kinderen. Onder meer de…

Lees meer

Werkgevers kinderopvang: ‘Cao-voorstellen lossen problemen niet op’

De werkgeversorganisaties BK en BMK plaatsen vraagtekens bij de cao-voorstellen van vakbond FNV. Hun belangrijkste bezwaar: de voorgestelde afschaffing van de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag lossen het probleem van de hoge werkdruk niet op. Het loonvoorstel van de werkgevers komt volgens BK en BMK ‘voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden’,…

Lees meer

Maximum uurtarieven kinderopvang stijgen met 0,5 procent

De uurtarieven voor kinderopvang, bso en gastouderopvang stijgen volgend jaar met 0,5 procent, nadat aanvankelijk een daling dreigde met 2 procent. Minister Koolmees van SZW heeft hiertoe besloten om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Dit meldt de website Kinderopvangtotaal. Het toeslagtarief voor dagopvang dreigde aanvankelijk te dalen van € 8,46 naar € 8,29…

Lees meer

Onderzoek: IKC’s scoren positief op inclusie

Het Kohnstamm Instituut heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar inclusiekenmerken van Integrale Kindcentra (IKC’s). De conclusie is dat IKC’s een meerwaarde hebben voor leerlingen die vastlopen in de reguliere kinderopvang. Volgens de deelnemende IKC’s is hun meerwaarde onder meer af te meten aan het feit dat ze kinderen binnen krijgen die elders, in reguliere basisscholen…

Lees meer

Aantal overnames in kinderopvang neemt toe met 50 procent in 10 jaar tijd

Het aantal overnames binnen de kinderopvang is met 50 procent toegenomen in de afgelopen tien jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Deze groei van het aantal overnames wordt onder meer verklaard uit de toenemende regeldruk. Dit is in elk geval de conclusie van bureau match plan. In hun commentaar stellen zijn: er is…

Lees meer

Minister omarmt toegangsrecht kinderopvang en bso

Minister Koolmees omarmt in eenbrief aan de Tweede Kamerde conclusies van een rapport van de LKK dat stelt dat er een brede consensus is voor een (eventueel gratis)  toegangsrecht voor alle kinderen van minimaal 2 dagen op dagopvang en op 8 á 10 uur bso. Het rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), waarin dit geschreven…

Lees meer

Tot 15 mei subsidie voor gevolgen covid-19 in de VE-sector aanvragen

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van covid-19 nodig hebben. Het kabinet heeft  € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode van deze subsidieregeling. Houders van kindcentra kunnen vanaf 1 april tot 15 mei 2021 een subsidieaanvraag indienen.…

Lees meer

Details subsidieregeling voor vakantieaanbod VE-peuters bekend

Het kabinet heeft de subsidieregeling voor een extra aanbod aan Voorschoolse Educatie (VE)-peuters in de schoolvakanties bekend gemaakt. Van 1 april tot en met 15 mei 2021 kunnen VE-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september 2021 een nieuwe…

Lees meer