Kinderopvangorganisaties schrijven een brandbrief over het personeelstekort

Het personeelstekort in de kinderopvang neemt onbeheersbare vormen aan en dus is een versoepeling van de regels dringend noodzakelijk. Dat schrijven 125 kinderopvangorganisaties in een brandbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voorzitter van GGD-GHOR en de voorzitter van vakbond CNV. In de brief vragen de organisaties aandacht voor het nijpende personeelstekort…

Lees meer

73% kinderopvangorganisaties kampt met (zeer) ernstig personeelstekort

95 procent van de kinderopvangorganisaties kampt met moeilijk vervulbare vacatures. 73 procent geeft zelfs aan dat het personeelstekort bij hun organisatie ernstig tot zeer ernstig is; 33 procent van hen geeft aan dat de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. Dit blijkt uit een enquête door de Brancheorganisatie Kinderopvang onder 184 leden. Dit blijkt uit een…

Lees meer

Indexatie maximaal te vergoeden uurprijzen Kinderopvangtoeslag

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Onlangs zijn in het besluit Kinderopvangtoeslag de bedragen voor 2022 gepubliceerd. De maximum uurprijzen worden aangepast met 0,51 procent als gevolg van de indexering. Er is sprake van een lichte stijging in 2022, gebaseerd op twee ontwikkelingen. De eerste is een correctie van de…

Lees meer

Aanzet tot regeerakkoord: op termijn gratis kinderopvang

In de aanzet tot een regeerakkoord (geschreven door VVD en D66) staat te lezen dat gelijke kansen in het onderwijs vergroot moeten worden, te beginnen in de kinderopvang. De vergoeding voor opvang moet daarom flink omhoog. Op termijn zou de opvang gratis moeten worden, als er tenminste voldoende personeel beschikbaar is en de kosten te…

Lees meer

CBS publiceert cijfers over ziekteverzuim in en deelname aan kinderopvang

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over ontwikkelingen in de sector Kinderopvang in het tweede kwartaal van 2021. Uit de cijfers blijkt onder meer het volgende. Het ziekteverzuim onder kinderopvangmedewerkers (6,9%) is in deze sector het hardst gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn was in het…

Lees meer

Cijfers eerste kwartaal 2021: minder kinderen naar de opvang, hogere tarieven

In het eerste kwartaal van 2021 maakten 827.000 kinderen met kinderopvangtoeslag formeel gebruik van opvang, hoewel dit vanwege de lockdown in de praktijk lang niet altijd mogelijk was. Dit is een daling van 19.000 kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het ging in het eerste kwartaal om 350.000 kinderen in de…

Lees meer

Ouders geven kinderopvang een rapportcijfer 8,1

Nederlandse ouders zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang en de bso. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van online adviesbureau Multiscope. Toch voelt 38 procent van de ouders zich schuldig over het uitbesteden van de zorg voor hun kinderen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt in het onderzoek gemiddeld beoordeeld met een 8,1. Het…

Lees meer

Personeelstekort in de kinderopvang neemt verder toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan personeel. Dit is een toename van ongeveer 50 procent sinds februari 2021. De werkgevers verwachten niet dat hier op korte termijn verbetering in komt. Dit blijkt uit eenkwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! De toenemende tekorten treffen zowel de dagopvang, bso als peuteropvang. In de dagopvang…

Lees meer

Analyse in SER rapport ‘Kansrijke start’ wordt onderschreven, aanpak niet

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 10 juni 2021 het rapport “Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar” gepresenteerd. Het rapport schetst een toekomst met integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kinderopvang als inclusieve voorziening voor alle kinderen. Onder meer de…

Lees meer

Werkgevers kinderopvang: ‘Cao-voorstellen lossen problemen niet op’

De werkgeversorganisaties BK en BMK plaatsen vraagtekens bij de cao-voorstellen van vakbond FNV. Hun belangrijkste bezwaar: de voorgestelde afschaffing van de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag lossen het probleem van de hoge werkdruk niet op. Het loonvoorstel van de werkgevers komt volgens BK en BMK ‘voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden’,…

Lees meer