Verderop, in de rubriek samenwerkingsverbanden, leest u een bericht over een bundel met praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken in het kader van passend onderwijs.

Lees meer

Op 15 april 2021 start de nieuwe leergang controlling in de kinderopvang. Infinite Financieel organiseert deze vijfdaagse leergang in samenwerking met Ayit Consultancy en Avans+. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt onder begeleiding gewerkt aan praktijkgerichte…

Lees meer

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs is een nieuw katern verschenen in de reeks Verrassend Passend. De nieuwste uitgave laat zien dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk is om kinderen een stevige basis mee te geven. De bundel bevat inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière…

Lees meer

Scholen die het lesgeven én noodopvang verzorgen organisatorisch niet goed rond kunnen krijgen, kunnen ondersteuning krijgen van kinderopvangorganisaties. De noodopvang bij scholen zit op veel plekken vol en organisatorisch is het een grote uitdaging om online lesgeven te combineren met noodopvang. Kinderopvangorganisaties die ruimte hebben qua personele bezetting, hebben aangeboden scholen te ondersteunen bij de…

Lees meer

De nieuwe vergoedingsbedragen voor gebroken diensten (artikel 6.10 in de cao), reiskosten woon-werkverkeer (artikel 6.5 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) en dienstreizen (artikel 6.6 in de cao, uitgewerkt in bijlage 6) voor de kinderopvangsector zijn bekend. De bedragen zijn per 1 januari 2021 aangepast aan de prijsstijging over de periode oktober 2019 tot…

Lees meer

Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in december 2020 uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen in de sector kinderopvang. In zijn brief gaat hij onder meer in op de rol die de sector speelt in een programma om de dienstverlening rondom de kinderopvangtoeslag te verbeteren en het aantal hoge terugvorderingen…

Lees meer

Gemeenten houden toezicht op de kinderopvangvoorzieningen. Kinderen moeten zich namelijk in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen als ze naar de kinderopvang of een gastouder gaan. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt vervolgens jaarlijks hoe gemeenten hun wettelijke taken rond toezicht en handhaving in de kinderopvang uitvoeren. Onlangs is het inspectierapport over 2019 verschenen.…

Lees meer

Minister Wouter Koolmees heeft het eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK)  aan de Tweede Kamer gestuurd. De SVK schetst verschillende scenario’s over de toekomst van de kindvoorzieningen (0 -12 jaar). Met dit rapport kan het volgende kabinet keuzes maken over een nieuw stelsel voor kinderopvang, onderwijs en ouderschapsverlof. Aanleiding voor het maken van dit rapport waren moties van…

Lees meer

De kwaliteitscommissie van toezichthoudersvereniging VTOI-NVTK heeft de Code Goed Toezicht ontwikkeld. De code moet de kwaliteit van het interne toezicht verbeteren en borgen. In de rubriek algemeen van de Infinite Update leest u een uitvoerig bericht over de nieuwe code.

Lees meer

Vaccinatie verplichten als een voorwaarde voor ouders om hun kind naar de kinderopvang te kunnen brengen. Dat kan een aanvaardbaar middel zijn als de vaccinatiegraad onder een kritische grens terechtkomt. Dat zegt de Raad van State in een advies waar het kabinet om had gevraagd. De Raad van State gaat er dan wel van uit…

Lees meer