Kinderopvangorganisaties ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat zij per 1 september iedere maand gegevens aan moeten leveren over de door ouders afgenomen opvanguren. BOinK (de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek) heeft ernstige bezwaren. De actie van de Belastingdienst hangt samen met het grote aantal…

Lees meer

De cao Kinderopvang 2020-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Wouter Koolmees. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant. De cao-afspraken zijn nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers in kinderopvang, voor de resterende looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Hoewel een groot deel…

Lees meer

Het kabinet gaf opdracht voor een scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK). Minister Koolmees van SZW heeft een tussenrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze tussenrapportage biedt een overzicht van de eerste inzichten uit de verkenning en gaat over de voorzieningen voor (ouders van) kinderen van 0 tot 12 jaar. De studie heeft betrekking op verlof, kinderopvang…

Lees meer

Op 1 januari 2018 trad de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang IKK in werking. De wet verdeelt de kwaliteitseisen in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer de IKK monitor 2019 aangeboden. De monitor, gebaseerd…

Lees meer

Veel kinderopvangorganisaties verwachten in de tweede helft van 2020 tekorten aan inzetbare pedagogisch medewerkers. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek ‘Quickscan kinderopvang, Arbeidsmarktontwikkelingen 2020’. Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december 2020) verwacht bijna een kwart een personeelstekort. De belangrijkste reden daarvoor is de reeds bestaande tekorten van…

Lees meer

Door de tijdelijke sluiting op 16 maart 2020 van kindcentra, in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, hebben peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie een extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand. Deze subsidieregeling stelt middelen beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren…

Lees meer

Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 is gepubliceerd. De maximum uurprijzen voor de kinderopvang worden in 2021 waarschijnlijk verhoogd met 3,5 procent. Dat staat in het ontwerpbesluit dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun…

Lees meer

Dit jaar gaan de peuterspeelzaalmedewerkers over van de cao Sociaal Werk naar de cao Kinderopvang. In dit kader is een sociaal plan nodig. Een eerste versie werd afgewezen door de medewerkers, een tweede versie is nu goedgekeurd.  Het sociaal plan zorgt ervoor dat de rechten van de medewerkers onder de cao Sociaal Werk, zoveel mogelijk…

Lees meer

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen in het kader van de corona-crisis een eerste steunpakket van ruim € 566 miljoen, € 23 miljoen daarvan is bestemd voor de vergoeding van de kosten voor noodopvang van kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen…

Lees meer

Op 12 november 2020 start de nieuwe leergang controlling in de kinderopvang. Infinite Financieel organiseert deze vijfdaagse leergang in samenwerking met Ayit Consultancy en Avans+. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt onder begeleiding gewerkt aan praktijkgerichte…

Lees meer