Het kabinet heeft de subsidieregeling voor een extra aanbod aan Voorschoolse Educatie (VE)-peuters in de schoolvakanties bekend gemaakt. Van 1 april tot en met 15 mei 2021 kunnen VE-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september 2021 een nieuwe…

Lees meer

Schoolleiders, waaronder ook directeuren van integrale kindcentra, willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Zij willen daarvoor een minister voor het kind aanstellen. Dit zijn plannen uit rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst – Toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025’, opgesteld onder regie van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), op initiatief van het ministerie van OCW…

Lees meer

Bij tijdelijke sluiting van een opvanglocatie vanwege een coronabesmetting, is één van de vragen of ouders doorbetalen of niet. Er zijn meerdere mogelijkheden, zo blijkt uit een bericht van de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang). Als een locatie kortstondig moet sluiten vanwege corona, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat de ouders de kinderopvang…

Lees meer

Een rechtbank in Groningen heeft zich uitgesproken over een zaak die branchevereniging BK namens ruim 150 leden aanspande tegen het verbod op de Stint enkele jaren geleden. Dit verbod is ‘onzorgvuldig tot stand gekomen’, aldus de rechter. De hoofdlijn van zijn uitspraak is dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen haar besluit om de Stint definitief van de…

Lees meer

Het arbeidsmarktplatform ‘Kinderopvang werkt!’ maakt met regelmaat een handig overzicht met daarin cijfers vanuit de kinderopvangbranche. De cijfers geven in één oogopslag een beeld van onder andere het aantal medewerkers in de sector, het aantal organisaties en meer. Uit een recent overzicht blijkt dat er 108.000 medewerkers werkzaam zijn in de sector, van wie 95 procent…

Lees meer

Het aantal werknemers in de kinderopvang groeit flink. In een jaar tijd stroomden ruim 19.000 werknemers de kinderopvang in. Daarmee is de kinderopvangbranche relatief het sterkst gegroeid van alle branches in de sector zorg en welzijn. In totaal werken er 108.000 mensen in de kinderopvang, volgens de laatste cijfers van het CBS. Het CBS heeft…

Lees meer

Verderop, in de rubriek samenwerkingsverbanden, leest u een bericht over een bundel met praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken in het kader van passend onderwijs.

Lees meer

Op 15 april 2021 start de nieuwe leergang controlling in de kinderopvang. Infinite Financieel organiseert deze vijfdaagse leergang in samenwerking met Ayit Consultancy en Avans+. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt onder begeleiding gewerkt aan praktijkgerichte…

Lees meer

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs is een nieuw katern verschenen in de reeks Verrassend Passend. De nieuwste uitgave laat zien dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk is om kinderen een stevige basis mee te geven. De bundel bevat inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière…

Lees meer

Scholen die het lesgeven én noodopvang verzorgen organisatorisch niet goed rond kunnen krijgen, kunnen ondersteuning krijgen van kinderopvangorganisaties. De noodopvang bij scholen zit op veel plekken vol en organisatorisch is het een grote uitdaging om online lesgeven te combineren met noodopvang. Kinderopvangorganisaties die ruimte hebben qua personele bezetting, hebben aangeboden scholen te ondersteunen bij de…

Lees meer