Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door onderbezetting neemt de druk op medewerkers toe, sommigen zeggen (bijna) om te vallen. Dat blijkt uit een peiling van Kinderopvang werkt!. Ook voor de coronacrisis kampte de kinderopvangsector al met grote personeelstekorten, maar tijdens de huidige crisis lopen deze tekorten verder op.…

Lees meer

Branchepartijen in de sector voorschoolse educatie hebben minister Slob verzocht een tweede aanvraagtermijn in te stellen voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie en deze uit te breiden tot en met de zomervakantie van 2021. De subsidieregeling werd zomer 2020 ontwikkeld als reparerende maatregel na de bijna drie maanden durende coronasluiting in het voorjaar. Om…

Lees meer

Het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang nam in het tweede kwartaal van 2020 met 3.000 af ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor het eerst in jaren is er geen sprake van toename, blijkt uit de tweede kwartaalrapportage kinderopvang. Dit blijkt uit een bericht op de website kinderopvangtotaal. Enkel de buitenschoolse…

Lees meer

Platform KinderopvangTotaal meldt dat er in de sector onrust is ontstaan, omdat steeds meer zzp’er bericht krijgen van de Belastingdienst dat ze alsnog btw moeten gaan afdragen over hun diensten. Wanneer kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt, is de btw-vrijstelling van toepassing. Ook het houden van toezicht op schoolgaande…

Lees meer

De kinderopvangbranche wordt gevraagd mee te werken aan een nieuwe campagne van de Belastingdienst. De campagne attendeert ouders er op wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag tijdig door te geven aan de Belastingdienst, om fouten in berekeningen te voorkomen. Deze campagne is onderdeel van diverse maatregelen die de Belastingdienst/Toeslagen doorvoert om de dienstverlening te verbeteren en ervoor…

Lees meer

Sinds de kinderopvang op 11 mei 2020 weer open is gegaan, zijn de financiële zorgen allerminst voorbij. De eigen cijfers goed volgen is belangrijk, zo stelt een bestuurslid van het Waarborgfonds Kinderopvang. Veel kinderopvangondernemers houden rekening met een mogelijke terugloop van de omzet van zo’n 10 tot 15 procent in 2020, 2021. Inzicht in de…

Lees meer

Onlangs is van de Hanzehogeschool in Groningen het onderzoeksrapport Ouders en kinderen over hun leven, spelen en leren op een Integraal Kindcentrum verschenen. Het onderzoek onder kinderen en ouders laat niet alleen zien wat werkt binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), maar zet ook kanttekeningen en levert vraagstukken op waar IKC mee verder moeten, op weg naar…

Lees meer

Omvangrijke sluiting van groepen kinderen in de kinderopvang dreigt op zeer korte termijn plaats te vinden, blijkt uit een enquête van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Een op de drie ondernemers kan meer dan 10 procent van hun medewerkers momenteel niet inzetten op de groep, blijkt uit de enquête. Sluiting van groepen…

Lees meer

Het kabinet treft enkele maatregelen om kleine werkgevers, ook in de kinderopvang, te ontzien. Dit heeft onder meer te maken met de premies voor de WAO en aanverwante regelingen, en een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. In een wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de…

Lees meer

Kinderopvangorganisaties ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat zij per 1 september iedere maand gegevens aan moeten leveren over de door ouders afgenomen opvanguren. BOinK (de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek) heeft ernstige bezwaren. De actie van de Belastingdienst hangt samen met het grote aantal…

Lees meer