Disclaimer

Privacy Verklaring Infinite Financieel B.V.

versie: 1 mei 2009

Infinite Financieel gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen aan deze bezoekers (direct marketing, e-mailspam e.d.). Infinite Financieel stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet beschikbaar aan derden.

Infinite Update
Maandelijks houden wij onze klanten en relaties op de hoogte van actuele ontwikkelingen met onze e-mailnieuwsbrief Infinite Update. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Google
Voor het bijhouden van de statistieken op infinitebv.nl wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics.
Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Infinite Financieel stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Vragen of verzoeken
Mocht u vragen hebben of een verzoek hebben dan kunt u hierover contact met ons opnemen.
Gebruik hiervoor het contactformulier gebruiken.