Dit voorjaar o.a. meer bekend over nieuwe bekostiging lwoo/pro

2020-01-14

In een bericht aan de Kamer heeft minister Slob geschreven dat er voorjaar 2020 meer bekend zal worden over de toekomstige bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor lwoo en pro.

In hetzelfde bericht schrijft de minister dat hij eveneens in het voorjaar zal komen met een ‘Beleidsinventarisatie residentieel onderwijs’ en de brochure ‘Ruimte in regels voor passend onderwijs’ zal laten publiceren.