Eerste monitor subsidieregeling hoogbegaafden

De minister monitort de effecten van de subsidieregeling hoogbegaafden. Samenwerkingsverbanden kunnen sinds schooljaar 2019 -2020 gebruik maken van deze subsidie. Uit de eerste monitor blijkt onder meer dat er grote verschillen zijn in de mate van uitwerking. De activiteiten die ontplooid worden zijn divers, maar in bijna alle plannen komen het bevorderen van kennisdeling en professionalisering door middel van een lerend netwerk, werkgroep of intervisiegroep op het gebied van (hoog)begaafdheid voor. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een informatief factsheet.