Geen cao, wel eenmalige uitkering?

2019-11-26

Op 21 november 2019 werd duidelijk dat de onderhandelingen over een nieuwe cao po vastgelopen waren. Partijen kwamen er op twee punten niet uit: de loonparagraaf en de wens van de werkgevers om te komen tot verrekening van de transitievergoedingen met bovenwettelijke uitkeringen. De verwachting is dat er op korte termijn geen opvolger komt van de cao po 2018-2019. Deze expireerde op 1 maart 2019, maar blijft van kracht zolang er geen nieuwe cao is. Met het vastlopen van de onderhandelingen ontstond de situatie dat middelen die in 2019 beschikbaar zijn om de arbeidsvoorwaarden van werknemers in het po te verbeteren niet bij hen terecht komen in 2019 en een tweede effect is dat de reserves van de schoolbesturen eind 2019 oneigenlijk hoog zullen zijn. Mogelijk, zo heeft de PO-Raad geopperd, kan dat eerste toch nog door als werkgever eenzijdig te besluiten een eenmalige uitkering in 2019 te doen.

Inmiddels is er wel het voorstel een bemiddelaar aan te stellen om de vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. Het bestuur van de PO-Raad heeft besloten een gewogen stemming uit te zetten onder haar leden. Daarin wordt onder andere aan leden gevraagd hoe zij de inzet van een bemiddelaar zien en of zij ook zonder cao het beschikbare geld via eenmalige uitkeringen willen uitbetalen, zodat het geld toch bij de medewerkers in het primair onderwijs terechtkomt. De stand van zaken heeft ook gevolgen voor de verantwoording van de baten en lasten in 2019 en 2020 in de verschillende situaties. Onze collega Ton van Iwaarden, senior adviseur en interimcontroller heeft in een artikel de verschillende opties voor de verwerking van de baten en met name de lasten beschreven. U kunt dit artikel hier lezen.