Geen limiet ouderbijdrage

2018-03-27

Volgens de wet mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het bedrag, de school moet hierover communiceren via de schoolgids en benadrukken dat de bijdrage vrijwillig is. Of een ouder nu betaalt of niet, hun kind mag daar binnen het verplichte lesprogramma geen nadeel van ondervinden. Het blijkt soms voor te komen dat leerlingen niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of een sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

De Tweede Kamer had minister Slob gevraagd om een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage, zodat scholen geen extreem hoge bedragen kunnen vragen. Hij vindt dit onverstandig, omdat de kans bestaat dat dit bedrag de norm gaat worden op scholen. Uit onderzoek is verder gebleken dat de schoolbesturen (sectorraden), ouders (Ouders & Onderwijs) en leerlingen (LAKS) tevreden zijn over de huidige regelgeving. Het gaat vooral om beter naleven. Ook de Raad van State stelde in een recente uitspraak dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn.

Minister Slob heeft de PO-Raad en de VO-raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen.

Lees de Kamerbrief