Gegevenslevering Personeel Niet In Loondienst is een feit

De regeling op basis waarvan schoolbesturen verplicht worden gegevens aan te leveren over Personeel Niet In loondienst  (PNIL) is gepubliceerd. Jaarlijks moeten de gegevens voor 1 april worden aangeleverd. Dit eerste jaar is de deadline 1 oktober 2022, voor de gegevens over 2021. De verplichte gegevenslevering is vastgelegd via een wijziging van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC.De wijziging bevat ook het vervallen van de gewogen gemiddelde leeftijd in het primair onderwijs.

Schoolbesturen gaan nog een brief van het ministerie ontvangen over deze verandering. In de categorie PNIL vallen bijvoorbeeld, vervangers (ook vanuit een regionale vervangingspool), gedetacheerden, interimmers, ZZP-ers, uitzendkrachten en payrollmedewerkers. Niet er onder vallen vrijwilligers, personen die onder de WNT vallen en personen die worden ingehuurd voor incidentele diensten.