Kengetallen Inspectie

Zoekt u het overzicht van financiële kengetallen die in het EFJ staan, raadpleeg dan de website van duo. Op de website www.onderwijsincijfers.nl staat bewerkte data voor po en vo. Meer schoolspecifieke data zijn te vinden op www.vensters.nl

De inspectie maakt bij het toezicht op onderwijsorganisaties ook gebruik van kengetallen. Kijk hier voor een overzicht hiervan. In dit overzicht vindt u het kengetal, de definitie ervan, (soms) de formule, een toelichting, de mogelijke bron (waar kunt u het getal vinden?) en de norm, indien van toepassing.