De Leergang

Een unieke combinatie van theorie en praktijk, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Elke deelnemer formuleert een persoonlijke leeropdracht die wordt bepaald in samenspraak met de bestuurder en die direct rendement oplevert voor de organisatie. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de docenten vanuit de wetenschappelijke opleiding van de VU en de ervaringen uit de onderwijscontrollerspraktijk van Infinite Financieel.

Leergang Controlling

In november 2018 start een nieuwe Leergang Controlling in het Onderwijs. De leergang bestaat uit 5 modules. In de ochtend presenteren hoogleraren de nieuwste inzichten op het gebied van de controlling, in de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en gaat u met praktische, eigen opdrachten aan de slag. Onderwijsbestuurders en -controllers beseffen dat zij de balans moeten bewaken tussen de inhoud en kwaliteit van het onderwijs aan de ene kant en de beschikbare middelen aan de andere kant. Hoe doe je dat in een tijd waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen? Omgaan met commerciële partijen die zich op het onderwijs richten, zoals instituten voor huiswerkbegeleiding, steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor de onderwijsgebouwen, omgaan met en voorlopen op veranderende demografische omstandigheden, de introductie van nieuwe technologieën in het primair proces en de bedrijfsvoering. En ondertussen de onderwijsprestaties op peil houden en de organisatie in control houden of brengen. Dat vergt kennis. Maar vooral ook de competentie om de kennis toe te passen.

De leergang bestaat uit de volgende thema’s

Donderdag 15 november Thema: De Rol van de Controller ochtend:
Prof. dr. R. van Eijbergen
middag: Drs. Ronald te Loo
Donderdag 29 november Thema: Management Control en Sturing ochtend: Dr. P.M. Veen
middag: Drs. Ronald te Loo
Donderdag 13 december Thema: IT en Control ochtend: Dr. B. Mulder
middag: Drs. Ronald te Loo
Donderdag 24 januari Thema: Management Financial Accounting ochtend: Dr. G.-Tj. Budding
middag: Drs. Ronald te Loo
Donderdag 7 februari Thema: Risicomanagement ochtend: Dr. P.M. Veen
middag: Drs. Ronald te Loo

Het ochtendgedeelte van de leergang komt in aanmerking voor PE punten als u in het bezit bent van een RA/RC/CPC titel. Per module zijn er 3 punten te verkrijgen.

Bekijk de flyer

Kosten

De kosten voor deelname aan het programma van vijf dagen bedragen € 3950,- (vrij van BTW) per deelnemer.

Meer informatie?
Wilt u met iemand van Infinite Financieel overleggen of dit iets voor u is?

Dat kan! Bel of mail met: 085-8769437 of info@infinitebv.nl

Locatie
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Met onderstaand formulier schrijft u in voor de leergang. U ontvangt van ons een bevestiging per mail.

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Als u zich inschrijft verklaart u hiermee akkoord te gaan.