Minister waarschuwt voor risico’s kleine scholen

2019-10-15

Veel commotie ontstond over de sluiting van de 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost. Aanvankelijk pikte de pers het lerarentekort op als oorzaak. Later bleek dit genuanceerder te liggen.  De school zit al drie jaar onder de opheffingsnorm en is daarnaast door de Inspectie van het Onderwijs als onvoldoende beoordeeld.In een brief aan de Tweede Kamer wijst de minister er op dat het probleem van kleine, kwetsbare scholen speelt in alle vier de grote steden. In die steden zijn tussen de 25 en 32% van alle scholen klein en dus kwetsbaar. De minister dringt in dit kader aan op (bestuurlijke) schaalvergroting. Die naar zijn verwachting ook zal resulteren in institutionele schaalvergroting.