Modernisering Participatiefonds vraagt om actie

Met ingang van 1 augustus 2022 is de modernisering van het Participatiefonds (Pf) een feit. De nieuwe situatie wordt dat het Pf standaard 50% van de kosten van de werkloosheidsuitkeringen vergoedt, de werkgever betaalt 50% eigen bijdrage. In een aantal gevallen kan de eigen bijdrage verlaagd worden naar 10%. Doel van de nieuwe opzet is behoud van personeel voor het primair onderwijs en het beperken van werkloosheidskosten.

Schoolbesturen wordt geadviseerd te anticiperen op de nieuwe situatie, onder meer door de consequenties voor de interne werkwijzen en voor de (meerjaren)begroting in kaart te brengen.

Het Pf begeleidt deze verandering met allerlei vormen van informatie. Zo zijn er uitlegvideo’s en animaties die vertellen wat er verandert en waarom. En er is een makkelijk leesbare toelichting op het Reglement. Ook is er uitvoerige informatie beschikbaar over situaties waarin de verlaging van de eigen bijdrage aan de orde kan zijn. Hierbij hoort ook een rekentool. In vier situaties moet een werkgever voor verlaging van de eigen bijdrage samen met de werknemer in een van-werk-naar-werk-traject geïnvesteerd hebben: de zogenaamde inspanningsverplichting. Met de ‘Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting’ kunnen werkgevers eenvoudig berekenen welk bedrag ze hieraan moeten besteden.