Meer keuzevrijheid in pensioenstelsel

Door Anouk van Miltenburg | 26 jan 2021

De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het pensioenakkoord. Samengevat draait het om vier voorstellen. Versoepeling Regeling vervroegde uittreding Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken,…

Onderzoek naar behoefte aan nieuwe vestigingen (v)so en sbo

Door Anouk van Miltenburg | 22 jan 2021

Onderzoeksbureau Oberon heeft op verzoek van het ministerie onderzoek gedaan naar de behoefte aan nieuwe vestigingen van scholen voor (v)so en sbo. Zeventig samenwerkingsverbanden namen deel aan het onderzoek. In het rapport staat onder meer te lezen: Het aanbod aan speciaal basisonderwijs wordt over het algemeen als toereikend ervaren. Ruim de helft van de samenwerkingsverbanden…

Minister geeft reactie op rapport groot onderhoud schoolbesturen

Door Anouk van Miltenburg | 22 jan 2021

In 2020 is het onderzoeksrapport Verslaglegging groot onderhoud schoolgebouwen uitgebracht. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountancy (NBA) dat een aanzienlijk aantal schoolbesturen een methode gebruikt die afweek van de regels van de RJ. Dit zou er toe kunnen leiden dat hun…

Sponsorconvenant po en vo aangepast

Door Anouk van Miltenburg | 22 jan 2021

Het sponsorconvenant po en vo is uitgebreid met een passage over onwenselijke geldschieters. Het is in het kader van verantwoord gebruik van sponsoring belangrijk ‘dat scholen beoordelen of de bron van sponsoring een wenselijke is’. Als voorbeeld worden ‘buitenlandse entiteiten’ genoemd uit ‘onvrije’ landen. Die kunnen volgens de opstellers van het convenant, waaronder het ministerie…

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding mag tot 1 april 2021

Door Anouk van Miltenburg | 21 jan 2021

Een werkgever hoeft nog steeds geen gevolgen te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Hij mag in ieder geval tot 1 april 2021 blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Dit blijkt uit het nieuwe steun- en herstelpakket dat op 21…

Kostenconfiguratoren onderwijshuisvesting 2021 gepubliceerd

Door Anouk van Miltenburg | 21 jan 2021

Hevo, experts in duurzame huisvesting en vastgoed, publiceert jaarlijks de kostenconfiguratoren onderwijshuisvesting. De editie 2021 is verschenen. De configuratoren geven inzicht in de kosten van nieuwbouw, renovatie of upgrading van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. Een speciale configurator is er voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De Financiële Staat van het Onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 21 jan 2021

Traditiegetrouw heeft de Inspectie van het Onderwijs de Financiële Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Deze editie gaat over de jaarverslagen 2019 van de onderwijsbesturen. In het rapport staat onder meer het volgende te lezen. De inspectie beoordeelt de continuïteitsparagrafen steeds inhoudelijker (meer dan afvinken of een bepaald onderdeel aanwezig is). De voornaamste verbeterpunten zijn: Toelichting…

Weinig onderwijsdossiers controversieel verklaard

Door Anouk van Miltenburg | 21 jan 2021

Als een kabinet valt, neemt het vanaf dat moment geen politiek gevoelige besluiten meer. Nu het derde kabinet-Rutte demissionair is, is per ministerie bepaald welke dossiers controversieel zijn en welke niet. Onderstaande lijst bevat de beoordeling van lopende dossiers die betrekking hebben op het primair en/of het voortgezet onderwijs: Wel controversieel: Dossier Thuisonderwijs Dossier Leven…

Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs voor noodopvang

Door Anouk van Miltenburg | 20 jan 2021

Scholen die het lesgeven én noodopvang verzorgen organisatorisch niet goed rond kunnen krijgen, kunnen ondersteuning krijgen van kinderopvangorganisaties. De noodopvang bij scholen zit op veel plekken vol en organisatorisch is het een grote uitdaging om online lesgeven te combineren met noodopvang. Kinderopvangorganisaties die ruimte hebben qua personele bezetting, hebben aangeboden scholen te ondersteunen bij de…

Infinite Update – 15 januari 2021

Door Anouk van Miltenburg | 15 jan 2021

De medewerkers van Infinite Financieel wensen u een gezond en voorspoedig 2021. Ook dit jaar willen wij met onze nieuwsbrieven en diensten graag weer bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering in de sectoren onderwijs en opvang. In deze eerste Infinite Update van 2021 leest u onder meer over wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari…

Aanmelden voor de Infinite Update: