VO-raad publiceert cijfers over het voortgezet onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 10 sep 2020

De VO-raad heeft belangrijke cijfers over het voortgezet onderwijs gebundeld en in beeld gebracht op de pagina ‘VO in cijfers’. Eerder waren al veel cijfers te vinden op de website van de VO-raad, maar het is voor het eerst dat de informatie overzichtelijk op één plek is verzameld en weergegeven in grafieken. De cijfersite bevat…

Tweede regeling personele bekostiging 2020 – 2021

Door Anouk van Miltenburg | 09 sep 2020

De tweede Regeling bekostiging personeel po 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2020–2021 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po én vo, omdat de swv vo te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat voor de bekostiging onder het primair…

Tweede regeling personele bekostiging 2020 – 2021

Door Anouk van Miltenburg | 09 sep 2020

De tweede Regeling bekostiging personeel po 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2020–2021 is gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po én vo, omdat de swv vo te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs dat voor de bekostiging onder het primair…

Mark Ruitenbeek komt Infinite Financieel versterken

Door Anouk van Miltenburg | 02 sep 2020

Op 1 september 2020 treedt Mark Ruitenbeek (34 jaar) in dienst bij Infinite Financieel, als adviseur en controller. Mark studeerde in Utrecht en Tilburg (bedrijfseconomie) en was onder meer werkzaam als beleidsadviseur en controller in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij ruim vijf jaar bij de VO-raad en PO-Raad gewerkt als beleidsadviseur en projectleider, op onder…

Infinite Update – 2 september 2020

Door Anouk van Miltenburg | 02 sep 2020

De zomervakantie 2020 is voorbij. De scholen zijn weer open en ook de bestuurders en stafmedewerkers zijn weer aan de slag. Met deze Infinite Update praten wij u bij over al het bedrijfsvoeringsnieuws dat deze zomer passeerde. We doen dit in de rubrieken algemeen,  voortgezet onderwijs, primair onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvang.Daarnaast informeren wij…

Opheffing VF en modernisering PF weer een stap dichterbij

Door Anouk van Miltenburg | 26 aug 2020

De opheffing van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds zijn weer een stap dichterbij gekomen. Dit blijkt uit een verslag van een schriftelijk gesprek tussen de minister en de Tweede Kamer. In het verslag staat onder meer te lezen: de internconsultatie over beide voorstellen is positief verlopen, 65% van de onderwijsbesturen koos inmiddels…

Wat verandert er aan het begin van dit nieuwe schooljaar?

Door Anouk van Miltenburg | 25 aug 2020

Traditiegetrouw brengt een nieuw schooljaar veranderingen met zich mee. Diverse organisaties zetten nieuwe regels en maatregelen op een rij. De PO-Raad wijst onder meer op: de actualisatie van de functiewaardering  van alle OOP en directiefuncties, de nieuwe regeling aanvullend geboorteverlof, de verplichting dat schoolpleinen rookvrij moeten zijn en diverse subsidieregelingen. De VO-raad wijst, naast enkele…

Landelijk coördinatieteam ventilatie scholen

Door Anouk van Miltenburg | 17 aug 2020

De minister van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. De leden van het…

BOinK ageert tegen uitvraag belastingdienst

Door Anouk van Miltenburg | 12 aug 2020

Kinderopvangorganisaties ontvingen een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat zij per 1 september iedere maand gegevens aan moeten leveren over de door ouders afgenomen opvanguren. BOinK (de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek) heeft ernstige bezwaren. De actie van de Belastingdienst hangt samen met het grote aantal…

Tot 18 september subsidie aanvragen voor inlopen corona-leerachterstanden

Door Anouk van Miltenburg | 28 jul 2020

Tussen 18 augustus en 18 september kunnen scholen voor primair onderwijs subsidie aanvragen voor extra ondersteuning van leerlingen vanwege opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de subsidie, in juni ontvingen al ruim 1.100 scholen in het primair onderwijs bijna 26 miljoen euro. Scholen bepalen zelf hoe de extra…

Aanmelden voor de Infinite Update: