Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Door Anouk van Miltenburg | 12 mrt 2020

Op 1 maart 2020 is de nieuwe subsidieronde voor de doorstroomprogramma’s po-vo gestart. Tot 31 mei 2020 kan door scholen voor po en vo subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling kan ook interessant zijn voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs…

RIO komt er aan

Door Anouk van Miltenburg | 11 mrt 2020

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen en is feitelijk de doorontwikkeling van BRON. Via dit project wordt de gegevensuitwisseling tussen de scholen en DUO vernieuwd. Scholen, softwareleveranciers, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken samen in dit project. In 2020 wordt de Registratie Instellingen en Opleidingen in het vo, mbo en…

Trage vorderingen onderhandelingen cao vo

Door Anouk van Miltenburg | 11 mrt 2020

De VO-raad meldt trage vorderingen in de onderhandelingen over een nieuwe cao vo. In de afgelopen weken is regelmatig overleg gevoerd om tot oplossingen te komen. In kleine stappen wordt voortgang geboekt maar het lukt tot nu toe nog niet om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen. In de onderhandelingen staat een…

Kwaliteit beleidsdocumenten verbeteren

Door Anouk van Miltenburg | 10 mrt 2020

Het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd die beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren. De handreiking heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. Linsey Perre en Rick de Wit van Infinite Financieel leverden een bijdrage aan…

Kamer heeft nog veel vragen over vereenvoudiging bekostiging vo

Door Anouk van Miltenburg | 09 mrt 2020

De vaste Kamercommissie voor onderwijs en minister Slob hebben in een schriftelijke ronde vragen en antwoorden gewisseld over het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo. Een bijna 30 pagina’s tellend documenten met vragen en antwoorden is onlangs gepubliceerd. Infinite Financieel senior adviseur Jan Looise analyseerde de vragen en antwoorden. Hij concludeert onder meer dat de discussie over…

Infinite Update – 4 maart 2020

Door Anouk van Miltenburg | 04 mrt 2020

Met plezier heeft de redactie van Infinite Update deze nieuwe editie voor u samengesteld. U leest onder meer over het geactualiseerde sponsorconvenant en nieuwe en aanstaande wet- en regelgeving. En Infinite Financieel adviseur Ton van Iwaarden waarschuwt voor bepaalde bepalingen in de huidige fusiecompensatieregeling. Ook nodigen wij uit voor een bezoek aan onze stand op…

Nederlandse kinderopvang scoort goed

Door Anouk van Miltenburg | 03 mrt 2020

Het is overwegend positief gesteld met de Nederlandse kinderopvang. Dit blijkt uit een rapport dat Staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer zond.  Het rapport bevat trendanalyses over de periode 2017-2019 over ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De 800.000 baby’s, peuters en oudere kinderen die naar de kinderopvang…

Themaonderzoek Inspectie naar het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden

Door Anouk van Miltenburg | 29 feb 2020

De Inspectie van het Onderwijs voerde een themaonderzoek uit naar het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden. Het onderzoek concludeert dat de governance van samenwerkingsverbanden met een intern toezichthoudend orgaan met enkel externe leden het best functioneert. Interne toezichthouders bestaande uit externe leden hebben de governance in structuur én cultuur goed geregeld en…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po beschikbaar voor internetconsultatie

Door Anouk van Miltenburg | 27 feb 2020

In de vorm van een internetconsultatie kan tot en met 15 april 2020 gereageerd worden op de concept wet die de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs moet gaan formaliseren. In november 2019 is in een bijeenkomst van ons netwerk controllers primair onderwijs uitvoerig ingegaan op de vereenvoudiging van de bekostiging po, u…

Informatiebijeenkomsten Belastingdienst over aanlevering gegevens

Door Anouk van Miltenburg | 24 feb 2020

In maart 2020 organiseert de Belastingdienst verspreid over het land acht informatiebijeenkomsten voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus over de aanlevering van opvanggegevens aan de Belastingdienst. Voor veel kinderopvangorganisaties is de levering van opvanggegevens nieuw. Een aantal  kinderopvangorganisaties levert nu al jaarlijks gegevens aan maar  zal dit straks maandelijks moeten doen. Een kleiner deel stuurt al maandelijks…

Aanmelden voor de Infinite Update: