Oplossing voor doelgroep asielzoekers in nieuwe methode

2019-01-16

De verdeling van de middelen voor onderwijsachterstanden gaat in de toekomst plaatsvinden op basis van een CBS-indicator.

De invoering van dit nieuwe systeem kende nog één onopgelost  knelpunt: asielzoekerskinderen worden door deze indicator onvoldoende in beeld gebracht. Ongeveer 25 scholen met asielzoekersleerlingen zouden meer dan € 100.000 van hun onderwijsachterstandenbudget verliezen. Voor deze situatie is nu een oplossing bedacht, die twee aspecten kent. In de eerste plaats gaat het CBS haar schattingsmethodiek verder verbeteren. In de tweede plaats zal het CBS alle leerlingen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker automatisch een onderwijsscore toekennen in de doelgroep van 15 procent. Hierdoor tellen asielzoekersleerlingen die bekend zijn via het bestand van COA altijd mee in de onderwijsachterstandenbekostiging voor scholen. Ook deze nieuwe werkwijze zal herverdeeleffecten kennen, maar veel minder dan het eerdere voorstel. Begin februari komt een uitwerking van de aangepaste regeling beschikbaar.
lees meer