Over ons

Infinite Financieel helpt u grip te krijgen op uw interne organisatie, op uw administratieve processen, op uw (financiële) sturing en op uw bedrijfsvoering. De werkterreinen van Infinite Financieel beslaan controlling, interne organisatie, financiële sturing, bedrijfsvoering en administratieve processen.

Infinite Financieel is opgericht door Monica van der Hoff-Israël en werkt met gespecialiseerde medewerkers, die praktijkgericht zijn en een brede ervaring hebben.

Zij richten zich op:

  • het doorlichten van uw interne organisatie en adviseren daarover
  • (het inrichten van) de functie controlling en de functie bedrijfsvoering
  • het adviseren over de samenstelling en omvang van uw staf(bureau) en de
    ondersteuning van de invulling daarvan
  • het adviseren over de in- dan wel outsourcing van uw administratie (of delen
    daarvan) en het verlenen van ondersteuning daarbij
  • de ontwikkeling van een (meerjaren) begroting bij uw beleid

In onze werkzaamheden staan de sleutelwoorden deskundigheid, praktische werkbaarheid en effectiviteit centraal.

Voor een aantal onderwerpen die buiten ons specialisme liggen bevelen wij hieronder genoemde partners van harte aan.

Eduquality
Eduqualityis een gerenommeerde dienstverlener op het gebied van onderwijs, de gemeentelijke overheid en de culturele sector. Het dienstenpakket is breed en varieert van interim- en projectmanagement en interne begeleiding tot onderzoek, advisering, coaching, opleiding en assessments. Infinite beveelt haar opdrachtgevers Eduquality van harte aan.

Van Druenen Aanbestedingsadvies
DP Advies is gespecialiseerd in Europees aanbesteden, met name in de juridisch-technische en formeel-administratieve aspecten. DP Advies is de betrouwbare partner van Infinite Financieel in aanbestedingstrajecten die wij begeleiden die te maken hebben met de keus voor onderwijs-administratiekantoor of de aanschaf van software voor het in eigen beheer gaan voeren van de personeels-/salarisadministratie of de financiële administratie.

B&T
B&T ondersteunt opdrachtgevers in het onderwijs en de jeugdzorg bij vraagstukken op uiteenlopende gebieden met integrale, duurzame maatwerkoplossingen. Of het nu gaat om HRM of organisatieadvies. In  onderwijsprojecten vormen B&T en Infinite Financieel een waardevolle aanvulling op elkaars diensten. Daarom werken we vaak samen. Samen met B&T, Fenom en Penta Rho organiseren we trainee-trajecten voor onze organisaties. Ook hierin vinden we de kracht in de samenwerking en hebben onze traineetrajecten ook voor de trainees een grote meerwaarde en zijn ze duurzaam van karakter.

Penta Rho
Penta Rho is een adviesbureau op het gebied van (onderwijs) organisatieontwikkeling, huisvesting en huisvestingsfinanciering. Samen met Penta Rho, Fenpom en B&T organiseren we trainee-trajecten voor onze organisaties. Ook hierin vinden we de kracht in de samenwerking en hebben onze traineetrajecten ook voor de trainees een grote meerwaarde en zijn ze duurzaam van karakter.

Maatschap Onderwijs
Maatschap Onderwijs gelooft dat goed onderwijs de basis is voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving en meer is dan alleen kennisoverdracht. Het is ook socialisatie en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Dit onderwijs vraagt om een lerende en onderzoekende houding van leerlingen, leraren en bestuurders. Om het leren en de ontwikkeling van kinderen optimaal bevorderen, vanuit de verschillende lagen en posities in ons onderwijssysteem, draagt Maatschap Onderwijs bij door mensen duurzaam enthousiast te maken, vertrouwen te geven en in beweging te brengen. Infinite Financieel werkt vaak samen rond de thema’s bestuurlijke samenwerking en scholenfusie (bijvoorbeeld als gevolg van krimp)

Perspectief op School
Perspectief op School biedt een integraal platform voor passend onderwijs over ondersteuning, kwaliteit en financiën. De begrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden po en vo van Infinite Financieel bieden de mogelijkheid te koppelen met Perspectief op School. Het samenwerkingsverband geeft in de begroting de programma’s dan een extra label mee en POS biedt het verband via deze labels een benchmark met de uitgaven van andere verbanden.