Toetsstenen voor Kwaliteit

2018-11-12

De planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) is de ruggengraat van het bedrijfs- en
beleidsmatig handelen binnen een organisatie. Het ondersteunt het bestuurlijke proces
zodanig dat alle relevante keuzes goed geïnformeerd en tijdig gemaakt kunnen worden.
De kwaliteit van deze cyclus is dus van groot belang. Maar hoe beoordeel je die?

Monica van der Hoff schreef een artikel dat werd geplaatst door School Management Totaal