Tweede Kamer steunt unaniem mogelijkheid stichting nieuwe scholen speciaal onderwijs

2019-11-27

De Tweede Kamer vindt dat het weer mogelijk moet worden om scholen voor speciaal onderwijs te stichten. Dit is nu praktisch onmogelijk. Een motie met deze oproep werd tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting door alle Kamerleden gesteund. De motie vraagt de regering de huidige wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs op te heffen.