Verrekening uitkeringskosten swv vo

2019-01-16

Per 1 januari 2019 zijn de voorschriften voor het vergoeden van kosten van werkloosheidsuitkeringen e.d. verruimd voor samenwerkingsverbanden vo. (Swv po zijn, als zij personeel in dienst hebben, verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.)

Swv vo betaalde tot dusver 100% van de uitkeringskosten. Vanaf 1 januari 2019 betalen swv vo 25% van de uitkeringskosten. In de regeling, die al gold voor vo-schoolbesturen, wordt die 25% het individuele deel genoemd (ten laste van het eigen bestuur). 75% komt ten laste van het collectieve deel, dat naar rato wordt omgeslagen over alle schoolbesturen. Anders dan schoolbesturen vo financieren samenwerkingsverbanden vo niet mee aan het collectieve deel (de 75%). Zij betalen dus alleen het individuele deel (25%) indien zij uitkeringskosten maken. Hiervoor is gekozen, omdat de samenwerkingsverbanden indirect al bijdragen aan het collectieve deel. De samenwerkingsverbanden zijn namelijk samengesteld uit schoolbesturen. Als samenwerkingsverbanden zouden moeten bijdragen aan het collectieve deel, zouden de bevoegd gezagsorganen indirect dus dubbel betalen. Bovendien is het niet de bedoeling dat de voorschriften invloed hebben op het personeelsbeleid van het swv, omdat de financiële risico’s te groot zouden zijn. Het is onwenselijk dat een impuls ontstaat om personeel sneller op detacheerbasis in plaats van in vaste dienst te nemen.

lees meer