Allocatiemodel

Steeds meer onderwijsbesturen begroten beleidsrijk. Dit betreft dan zowel de lasten áls de baten. Beleidsrijk omgaan met de baten betekent heel bewust uitgaan van één lumpsum. En vanuit visie bepalen welk organisatieonderdeel welk deel van de baten uit mag geven. Beleidsrijk omgaan met de lasten betekent begroten vanuit ‘wat is nodig’ in plaats van ‘wat kan ik uitgeven’.

Infinite Financieel begeleidt jaarlijks diverse schoolbesturen die overstappen naar een beleidsrijk allocatiemodel. De verwachting is dat de vereenvoudiging van de bekostiging in po en in vo veel schoolbesturen zal stimuleren ook beleidsrijker te gaan alloceren.

  • Lees het artikel ‘Begroten is ruimte creëren – over het nut van afdracht- en allocatiemodellen’ onder meer van de hand van Rick de Wit, senior adviseur en directeur bij Infinite Financieel. 

    (bundel 2010, pagina 11)