1 februari: meer dan ooit een belangrijke datum!

Door Anouk van Miltenburg | 19 jan 2022

Al jaren is 1 februari een belangrijke datum in het primair onderwijs. Het belang van deze datum neemt alleen maar toe nu als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs 1 februari ook de wettelijke teldatum wordt. Maar er zijn dus ook andere aandachtspunten dan de teldatum. We zetten deze op…

Infinite Financieel verwelkomt Lisenka Beijer en Jesper Houwen

Door Anouk van Miltenburg | 19 jan 2022

Op 17 januari 2022 heeft Infinite Financieel twee nieuwe medewerkers verwelkomd. Lisenka Beijer is onze nieuwe office-manager. Zij is onder meer verantwoordelijk voor alle interne processen binnen het bedrijf. Ook verzorgt zij de externe communicatie en organiseert zij onze scholingsbijeenkomsten, zoals de controllersnetwerken en onze leergangen. Jesper Houwen versterkt ons team van senior adviseurs. Voor…

Infinite Update – 19 januari 2022

Door Anouk van Miltenburg | 19 jan 2022

De redactie van Infinite Update wil u ook 2022 eens per drie of vier weken voorzien van relevant nieuws over de bedrijfsvoering en het financieel management van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties. Daarbij wisselen wij praktische informatie af met informatie over beleidsontwikkelingen. Wij wensen u veel leesplezier! Lees hier

DUO stapt over op inloggen met eHerkenning

Door Anouk van Miltenburg | 14 jan 2022

DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Elke organisatie die wil inloggen op Mijn DUO, heeft straks eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3. Meer informatie is te vinden op de website van DUO.

Twee maanden gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Door Anouk van Miltenburg | 14 jan 2022

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald, tenzij hun cao ander bepaalt. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die onder meer voorziet in2 maanden (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel regelt in Nederland een uitkering bij ouderschapsverlof. De wet is op 12 oktober 2021 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat op 2 augustus 2022…

Aanvragen voorzieningen huisvesting

Door Anouk van Miltenburg | 13 jan 2022

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en renovatie van scholen. De kernprincipes van dit stelsel worden uitgelegd op de website van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). Elke gemeente heeft een Verordening voorzieningen huisvesting vastgesteld, vaak gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Schoolbesturen doen jaarlijks voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen (in…

Nieuwe informatie in ManagementVenster vo

Door Anouk van Miltenburg | 13 jan 2022

‘Vensters’ is een programma van de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet. Het biedt verschillende modules waarmee onderwijsbesturen en scholen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Modules zijn onder meer: Scholen op de kaart (informatie voor iedereen toegankelijk, gevuld vanuit landelijke data en door de school zelf); MangementVensters (informatie – achter een wachtwoord – voor…

Adviesregeling honorering toezichthouders onderwijs geïndexeerd per 1 januari 2022

Door Anouk van Miltenburg | 13 jan 2022

De VTOI-NTVK heeft de bedragen in haar adviesregeling honorering toezichthouders onderwijs geïndexeerd. De regeling presenteert twee werkwijzen: a. Gebruik maken van de classificatie/indeling van de WNT en b. Rekenen met het gemiddelde tijdsbeslag.

De eerste teldatum 1 februari

Door Anouk van Miltenburg | 12 jan 2022

Dinsdag 1 februari 2022 luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Voor de eerste maal worden dan de leerlingen in het primair onderwijs officieel geteld op 1 februari. Tot dusver was 1 oktober de officiële teldatum. Omdat het voortgezet speciaal onderwijs (op dit moment) nog tot het primair onderwijs behoort, heeft deze verandering ook…