Vacature

Door Anouk van Miltenburg | 13 mei 2020

Op verzoek van één van onze relaties, de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht, wijzen wij u op een vacature bij dit schoolbestuur. OPOPS zoekt een controller voor 0,6 fte. Meer informatie is te vinden op de website. De reactietermijn is verlengd, er kan de komende dagen nog gereageerd worden.

Nu ook Leergang controlling in de kinderopvang

Door Anouk van Miltenburg | 13 mei 2020

Op 12 november 2020 start de nieuwe leergang controlling in de kinderopvang. Infinite Financieel organiseert deze vijfdaagse leergang in samenwerking met Ayit Consultancy en Avans+. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt onder begeleiding gewerkt aan praktijkgerichte…

Onze artikelbundel 2020 is er ook voor u!

Door Anouk van Miltenburg | 13 mei 2020

De adviseurs en controllers van Infinite Financieel publiceren regelmatig in vakbladen en op onze website. Traditiegetrouw bundelen we sinds 2010 jaarlijks een aantal van deze artikelen in onze artikelbundel. Editie 2020 ‘Ad Rem’ is onlangs verschenen. Onze klanten en relaties ontvingen een exemplaar per post. De bundel is ook te lezen via onze website. Via…

Infinite Update – 13 mei 2020

Door Anouk van Miltenburg | 13 mei 2020

Deze gevarieerde editie van Infinite Update hebben wij weer met plezier voor u samengesteld. U leest onder meer over onze Artikelbundel 2020, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, nieuwe subsidieregelingen en verschenen onderzoeksrapporten. Aan het slot van de nieuwsbrief wijzen wij u op een controllers-vacature bij één van onze relaties. Klik hier

Landelijke richtlijn GGD voor toezicht van vanaf 11 mei

Door Anouk van Miltenburg | 11 mei 2020

De GGD heeft een landelijke richtlijn opgesteld voor het toezicht vanaf 11 mei 2020. De normale kwaliteitseisen blijven gelden, maar er wordt per situatie gekeken of er sprake is van overmacht. De landelijke richtlijn is bestemd voor kinderopvang, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en voor locaties waar noodopvang wordt geboden. Voor reguliere opvang en noodopvang gelden de kwaliteitseisen…

Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Door Anouk van Miltenburg | 08 mei 2020

Het ministerie van OCW heeft een nieuwsbrief primair onderwijs gepubliceerd die geheel in het teken staat van het weer opengaan van de scholen op 11 mei 2020. In deze nieuwsbrief valt onder meer te lezen dat er nog eens € 3,8 miljoen is uitgetrokken om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen, maar geen laptop…

Besluiten over aanvragen nieuwe scholen en scholengemeenschappen gepubliceerd

Door Anouk van Miltenburg | 06 mei 2020

In de Staatscourant van 6 mei 2020 zijn besluiten van de minister gepubliceerd over aanvragen voor bekostiging van een nieuwe school of scholengemeenschap met ingang van 1 augustus 2021.

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020

Door Anouk van Miltenburg | 04 mei 2020

Er is een factsheet gepubliceerd over de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor 2 fasen: planvorming en planuitvoering. Een subsidieaanvraag voor fase 2 kent niet als voorwaarde dat ook subsidie wordt aangevraagd voor fase 1. Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van minimaal…

Experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs

Door Anouk van Miltenburg | 04 mei 2020

De minister heeft een beleidsregel gepubliceerd die het mogelijk maakt te experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs. Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat 10-14-initiatieven kunnen werken met een teambevoegdheid. In de constructie van een teambevoegdheid zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde…

Advies voor publiek gefinancierde kinderopvang

Door Anouk van Miltenburg | 30 apr 2020

Het huidige toeslagenstelsel heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. De ‘complexe’ kinderopvangtoeslag moet plaats maken voor een landelijke kinderopvangvoorziening, die de overheid direct financiert. Het kabinet ‘omarmt’ het advies van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) om te kijken naar bijvoorbeeld een publiek gefinancierde kinderopvang als een kansrijk alternatief voor de kinderopvangtoeslag, waarbij verschillende varianten mogelijk zijn…