Infinite Update – 24 maart 2020

Door Anouk van Miltenburg | 24 mrt 2020

Onder unieke omstandigheden verschijnt deze editie van Infinite Update. Daarom openen wij met enkele tips voor online vergaderen en andere berichten die betrekking hebben op de coronacrisis. Vervolgens praten wij u bij over alle andere ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties, want ook dat nieuws gaat door.

Dienstverlening onder bijzondere omstandigheden

Door Anouk van Miltenburg | 20 mrt 2020

Het Corona-virus heeft momenteel een allesbepalende invloed op ons persoonlijk en zakelijk leven. Om uw gezondheid en die van onze medewerkers maximaal te waarborgen, volgen wij alle richtlijnen van het RIVM en werken onze controllers en adviseurs voorlopig vanuit huis. De afgelopen week heeft ons geleerd dat we op deze manier gelukkig vrijwel alle dienstverlening…

Minister stelt € 2,5 miljoen beschikbaar voor laptops

Door Anouk van Miltenburg | 20 mrt 2020

In een brief schrijft minister Slob dat hij per direct een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar scholen in het po, vo en mbo, om leerlingen die niet over de juiste apparatuur beschikken te voorzien van een device. De stichting SIVON is…

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang in crisisperiode terug

Door Anouk van Miltenburg | 20 mrt 2020

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van…

Tips voor online vergaderen

Door Anouk van Miltenburg | 19 mrt 2020

Wij wijzen u graag op een video die Het Nederlands Debat Instituut heeft gepubliceerd met enkele tips voor effectief online vergaderen.

NJI opent themapagina over opgroeien en opvoeden in de coronacrisis

Door Anouk van Miltenburg | 19 mrt 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut opende vorige week een speciale webpagina met informatie over opgroeien en opvoeden in de tijd van de coronacrisis. De pagina kent speciale rubrieken voor ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten.

Antwoorden op Kamervragen over ‘De Financiële staat van het onderwijs’

Door Anouk van Miltenburg | 18 mrt 2020

Eind 2019 verscheen De ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2018’. Hierin analyseert de Inspectie van het Onderwijs de financiële positie van onderwijsbesturen op basis van hun jaarrekeningen 2018. Tegelijkertijd verscheen een door Oberon opgesteld rapport ‘Het verhaal achter de cijfers’. Dit rapport geeft inzicht in de redenen van besturen om reserves op te bouwen en…

Grote krimp van de sector kinderopvang verwacht

Door Anouk van Miltenburg | 18 mrt 2020

Bureau Buitenhek, adviesbureau voor kinderopvang, onderwijs en gemeenten, heeft een bericht gedeeld waarin men zich afvraagt wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn op de sector kinderopvang. De kernboodschap is dat een snelle en harde krimp in de vraag naar kinderopvang wordt verwacht. Ed Buitenhek schetst een somber scenario. Hij verwacht een grote vraaguitval,…

Twintig basisscholen mogen in 2020-2021 flexibeler omgaan met onderwijstijd

Door Anouk van Miltenburg | 17 mrt 2020

In schooljaar 2020-2021 mogen 20 basisscholen een experiment doen met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Aanvankelijk was de periode van aanmelden voor dit…

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2020-2021 gepubliceerd

Door Anouk van Miltenburg | 13 mrt 2020

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opgenomen. In artikel 72 wordt deze regionale samenwerking tussen scholen voor vo geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de…