Infinite Update – 1 juni 2022

Door Lisenka Beijer | 02 jun 2022

In deze editie van Infinite Update praten wij u weer bij over alle ontwikkelingen op het terrein van financieel beheer en bedrijfsvoering in de sectoren onderwijs en opvang. We attenderen u op interessante bijeenkomsten, belangwekkende onderzoeksrapporten die verschenen en u leest over de Voorjaarsnota van het Kabinet, die onder meer nieuws bevat over de btw-plicht…

Infinite Update – 12 mei 2022

Door Lisenka Beijer | 12 mei 2022

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Infinite Update. Onderstaand vatten wij al het nieuws samen dat in de meivakantie en in de aanloop daartoe verscheen. Dit gaat om nieuws dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering en het financieel management in de sectoren onderwijs en opvang. Word trainee in de onderwijssector! Vier…

Infinite Finance Festival

Door Anouk van Miltenburg | 11 mei 2022

Infinite Financieel ondersteunt al 15 jaar onder meer controllers, bestuurders, beleidsmedewerkers en toezichthouders in de sectoren onderwijs en opvang bij goede bedrijfsvoering. Om dit te vieren organiseren we een Finance Festival over belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de komende tien jaar. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van financieel management en bedrijfsvoering, is…

15 jaar Infinite Financieel – Finance Festival – Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Door Anouk van Miltenburg | 24 mrt 2022

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een Finance Festival waarin alles over toekomstbestendige bedrijfsvoering aan bod komt in 1 dag. De verbinding tussen de bedrijfsvoering en de…

Infinite Update – 24 maart 2022

Door Anouk van Miltenburg | 24 mrt 2022

In deze nieuwe editie van Infinite Update leest u onder meer over ontwikkelingen waar organisaties op moeten anticiperen. Zoals de komst van Oekraïense kinderen in opvang en onderwijs, het geïntensiveerde toezicht van de inspectie op passend onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en het verplicht inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten binnen…

Opvang van en onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Door Anouk van Miltenburg | 18 mrt 2022

Opvang Naar verwachting komen er nog veel Oekraïense kinderen naar Nederland. Dat stelt opvangorganisaties voor vragen over onder meer het omgaan met trauma’s, taalverwerving en bedrijfsvoering. De website Kinderopvang Totaal heeft antwoorden op dit soort vragen gepubliceerd. Onderwijs Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs voor Oekraïense vluchtelingenkinderen te organiseren. Zij hebben…

Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen (2021, 2022, 2023)

Door Anouk van Miltenburg | 16 mrt 2022

Schoolbesturen vo kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om het voorkomen van onnodig zittenblijven structureel en duurzaam te verankeren in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de praktijk. In aanvulling daarop kunnen besturen subsidie aanvragen voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd. Veel leerlingen…

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Door Anouk van Miltenburg | 16 mrt 2022

Minister Wiersma, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG hebben afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging…

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

Door Anouk van Miltenburg | 16 mrt 2022

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De lerarenbeurs bestaat uit een…