Bestuur en toezicht

De senior adviseurs van Infinite Financieel zijn bij uitstek ook gesprekspartner voor bestuurder en toezichthouder van een onderwijsbestuur. Dergelijk ondersteuning is altijd maatwerk, deze pagina schetst slechts voorbeelden van wat mogelijk is. En waarover het gesprek kan gaan.

 • Lees het artikel ‘Wijzen naar de controller – Maar rol bestuur en management in bedrijfsvoering is cruciaal’, door Rick de Wit, senior adviseur bij en directeur van Infinite Financieel. 

  (bundel 2015, pagina 15)

Met wie spiegelt u als bestuurder? Wie maakt u beter?

Speciaal voor onderwijsbestuurders ontwikkelde Infinite Financieel een aanpak om hen verder te laten groeien in hun rol. De leiding te nemen in het belangrijkste verhaal dat over de organisatie verteld moet worden. Uit te stijgen boven technische managementinformatie en plichtmatige verantwoording. In de rol van critical friend zijn wij het klankbord dat u helpt het betere verhaal te vertellen.

Onze aanpak is als volgt. Allereerst gaan onze gesprekken met u over financiën/bedrijfsvoering in relatie tot governance (bestuurlijke en financiële P&C-cyclus). Daarnaast over het financiële beleid en de verwachte en bereikte resultaten. Vervolgens besteden we uitgebreid aandacht aan de relatie tussen inhoudelijke doelen van de organisatie en de middelen (doelmatigheid) en de verantwoording daarover.

Klanten zijn enthousiast over onze aanpak:

 • infinite lemniscaat

  ‘Scherpe vraagstelling, Infinite daagt me uit’

 • infinite lemniscaat

  ‘Ik werd gewezen op blinde vlekken’

 • infinite lemniscaat

  ‘De samenhang tussen onderwijskwaliteit en financiën maakt het gesprek voor mij waardevol’

 • infinite lemniscaat

  ‘Onderwerpen komen op deze manier zelden in RvT of GMR vergadering aan de orde’

 • infinite lemniscaat

  ‘De aanpak is prettig en dynamisch’

Meer over ons aanbod leest u in deze flyer.

Toezicht houden

 • In het artikel ‘Wat weet de toezichthouder ervan?' van de hand van Rick de Wit, senior adviseur bij en directeur van Infinite Financieel, komt aan de orde dat financiële problemen waar schoolbesturen mee te kampen krijgen, zelden of nooit voortvloeien uit onheil van buitenaf.  Menselijk handelen is bijna altijd de oorzaak. En wat kunnen we hieruit leren?

  (bundel 2016, pagina 34)