Leergang Controlling Onderwijs - een unieke combinatie van theorie en praktijk

Een hooggewaardeerd programma

De leergang controlling in het onderwijs biedt een uniek programma, ontwikkeld door Infinite Financieel in samenwerking met het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De leergang bestaat uit 5 modules. In de ochtend presenteren hoogleraren de nieuwste inzichten op het gebied van controlling, accounting, risicomanagement en ICT. In de middag leggen wij de koppeling naar de praktijk van de deelnemers met gerichte praktische opdrachten en uitwisseling. Ook werkt u aan een persoonlijke opdracht. We sluiten af met een bedrijfsbezoek.

Infinite Financieel en de VU bieden deze leergang sinds 2015 jaarlijks aan. De reacties van de deelnemers zijn lovend en de waardering is hoog (4,6 op een vijfpuntsschaal).

Kennis en competenties

Onderwijsbestuurders en -controllers beseffen dat zij de balans moeten bewaken tussen de inhoud en kwaliteit van het onderwijs aan de ene kant en de beschikbare middelen aan de andere kant. Hoe doe je dat in een tijd waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen? De introductie van nieuwe technologieën in het primair proces en de bedrijfsvoering, de invloed van de verdergaande digitalisering, grotere aandacht voor doelmatigheid, steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor de onderwijsgebouwen, voorlopen op veranderende demografische omstandigheden en omgaan met commerciële partijen die zich op het onderwijs richten, zoals instituten voor huiswerkbegeleiding. En ondertussen de onderwijsprestaties op peil houden en de organisatie in control houden of brengen. Dat vergt kennis. Maar vooral ook de competentie om de kennis toe te passen.

Voor wie?

Dit programma is bestemd voor controllers, managers en adviseurs bedrijfsvoering die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Ook onderwijsbestuurders die meer met de blik van een controller willen leren kijken en/of bedrijfsvoering in hun portefeuille hebben, behoren nadrukkelijk tot de doelgroep.

Programma

In vijf dagen word je bijgepraat over de nieuwste theoretische ontwikkelingen in het vakgebied van public controlling en krijg je een speciaal voor de sector onderwijs ontwikkeld programma om die theorie toe te passen in je eigen organisatie.

9 november 2023 Boardroomdynamics en integriteit Prof. dr. Rob van Eijbergen
30 november 2023 Management Control en Sturing Dr. Berend van der Kolk
11 januari 2024 Risicomanagement Dr. ir. Martin van Staveren MBA
25 januari 2024 IT & Control Dr. Erik de Vries
8 februari 2024 Management & Financial Accounting Prof. dr. Tjerk Budding

Persoonlijke opdracht

Parallel aan het volgen van deze studiedagen werk je aan een persoonlijke leeropdracht die ervoor zorgt dat je direct rendement van je opleiding hebt. De laatste dag (middag) van de leergang presenteer je de resultaten van je persoonlijke opdracht aan de overige deelnemers.

Studiebelasting en PE-punten

De studiebelasting bedraagt ongeveer 75 uur:

  • 5 lesdagen (totaal 35 uur),
  • voorbereiding van de lesdagen (gemiddeld 4 uur per lesdag, totaal 20 uur),
  • uitvoering persoonlijke opdracht, gemiddeld ongeveer 20 uur.

Met de leergang zijn maximaal 15 PE-punten te behalen als je in het bezit bent van een RA/RC/CPC titel.

Bekijk de flyer van 2023.

Kosten

De kosten voor deelname aan het programma van vijf dagen bedragen € 4.395,- (vrij van BTW) per deelnemer.

Meer informatie en aanmelden?

Wil je met iemand van Infinite Financieel overleggen of dit iets voor je is?

Dat kan!  Bel met 085-8769437 of mail naar info@infinitebv.nl